Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru selectarea și prestarea serviciilor de comunicare

Departamentul Justiție și Drepturile Omului al Fundaţiei Soros-Molodova (FSM), în cadrul proiectului Promovarea activității polițienești bazată pe drepturile omuluifinanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene și co-finanațat de FSM anunță un concurs pentru selectarea unui specialist/companie specializată în domeniul comunicării.

 
Scopul concursului:
Promovarea activităților proiectului prin intermediul diverselor platformelor de comunicare online. Specialistul/compania specializată în domeniul comunicării va fi responsabil de crearea unei strategii de comunicare viabilă și implementarea acesteia în concordanță cu planul de activități al proiectului.
 
Sarcinile de bază sunt:
 
·         elaborarea unei strategii de promovare a proiectului și activităților din cadrul acestuia, prin intermediul platformelor online și offline;
·         elaborarea și publicarea articolelor și a materialelor care reflectă activitățile proiectului, pentru presă și publicul larg;
·         promovarea proiectului, organizației și a partenerilor în mediul online/offline;
·         elaborarea materialelor promoţionale.
 
Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr. 32, sau prin e-mail la adresa mburduja@soros.md.Detalii privind modalitatea de prezentare a ofertelor pot fi găsite aici.
 
Dosarul complet va fi expediat până la data de 01 martie 2019, ora 14:00, la sediul Fundaţiei.
 
Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la tel: 022 270031, 022 270232, 022 274480, fax 022 270507, Iulia Bradu, asistentă de proiect, e- mail: ibradu@soros.md