Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Solicitare pentru prezentarea ofertelor pentru contractarea serviciilor de transport

Departamentul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Molodova va realiza, în perioada 2017-2019, proiectul “Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia”. Proiectul are drept scop fortificarea capacităţilor actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național. Activităţile planificate în proiect vor contribui şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul va contribui la un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central.

Fundaţia Soros-Moldova este responsabilă de coordonarea proiectului. Pentru o monitorizare eficientă a activităţilor, echipa urmează să se deplaseze cel puţin o dată pe lună la Comrat şi în alte localităţi din UTA Găgăuzia.

În acest scop, solicităm cerere de ofertă pentru contractarea serviciilor de transport.

Cerinţe de calificare:

  • Cunoaşterea traseelor naţionale în special in UTA Găgăuzia
  • Parc de automobile în stare tehnică bună
  • Tip auto: Sedan
  • Şoferi cu experienţă de minim 5 ani

Dosarele de participare la concurs vor include:

  • Portofoliul companiei, cu descrierea detaliată a parcului de automobile şi serviciilor pe care le prestează;
  • Oferta financiară în MDL, care va include preţul brut per km în afara localității şi per oră de așteptare.

*Notă: În cadrul proiectului se aplică cota 0% TVA în conformitate cu HG Nr 246 din 8 aprilie 2010, Anexa nr. 2.

Companiile interesate vor prezenta dosarul până la 23 martie 2017, ora 17.00, prin poşta electronică, cu subiectul „Concurs servicii chirie auto cu șofer”, la adresa: amusteata@soros.md. Ofertele pot fi expediate şi la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.

Vor fi contactate doar companiile selectate.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Alexandru Musteaţă, director de proiect, e-mail: amusteata@soros.md, Cristina Vîrlan, asistentă de proiect, e-mail: cvirlan@soros.md.