Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

SERVICII DE ELABORARE A IDENTITĂȚII VIZUALE PENTRU FUNDAȚIA SOROS-MOLDOVA

Fundația Soros – Moldova Soros invită companiile interesate, care au experiență relevantă demonstrată în domeniul designului grafic și dezvoltarea identităților vizuale, să participe la concurs, în conformitate cu Termenii de Referință.

Fundația Soros - Moldova (FSM) este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societății deschise în Moldova. Fundația contribuie la democratizarea societății prin elaborarea și implementarea unor programe în diverse domenii, precum: media, reforma judiciară, buna guvernare, participare civică și sănătate publică.

Compania care va presta serviciile sus-menționate va fi selectată de Comisia de Achiziții a Fundației Soros – Moldova, în conformitate cu procedurile interne de achiziții.

Dosarul de participare urmează să includă:

  • Oferta tehnică
  • Oferta financiară

Termenul-limită pentru expedierea dosarelor de participare este 12 martie 2020, ora 12:00 EET

Pentru detalii și precizări, persoana de contact: Dmitri Gudumac, e-mail: dgudumac@soros.md

 

Expedierea ofertelor

  • Ofertele tehnice și financiare urmează să fie expediate în mesaje separate, Doamnei Elena Vacarciuc, Director Financiar; prin email: evacarciuc@soros.md, în linia de subiect urmează să fie menționat „Visual Identity”

sau

  • Ofertele tehnice și financiare urmează să fie expediate în plicuri separate la adresa: str. Bulgară nr. 32, Municipiul Chișinău, MD-2001, Republica Moldova; cu textul: 

În atenția Doamnei Elena Vacarciuc, Director Financiar al Fundației Soros – Moldova pentru concursul „Visual Identity”

De la: Denumirea companiei, adresa și alte date de contact.

Data prezentării ofertei.

Acest anunț nu obligă Fundația să selecteze una dintre oferte.

Vă rugăm să Vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.