Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Cerere de oferte pentru servicii de design interior

Fundația Soros-Moldova anunță concurs pentru contractarea serviciilor de design interior (persoană fizică sau juridică) pentru modernizarea unor încăperi ale Fundației Soros-Moldova, amplasată pe str. Bulgară 32 mun. Chișinău.

Compania sau Designerul va fi selectat de către comisia de achiziții a Fundației Soros-Moldova, în conformitate cu regulamentul de achiziții al Fundației.
 
Oferta prezentată pentru acest concurs urmează să includă următoarele informații:
 
  • Oferta financiară: costul serviciilor de design interior per metru pătrat, inclusiv de supervizare a lucrărilor de renovare;
  • Oferta tehnică: mostre ale lucrărilor anterioare de design interior al oficiilor (schițe, proiecte 3D, fotografii, lista adreselor unde pot fi văzute exemple de lucrări efectuate, etc.) cu indicarea companiilor ce au executat lucrările;
  • Termenele de executare;
  • Informații privind existența unor relații de parteneriat cu companii de construcție/renovări care ar putea efectua lucrările în baza schițelor efectuate de designer sau de compania de design interior.
 
Produsele ce urmează a fi livrate de prestatorul selectat:
 
  • Proiectul tehnic, inclusiv rețelele electrice, apă, sanitare, încălzire, internet etc.;
  • Proiectul 3D cu recomandări privind mobilierul și accesoriile necesare;
  • Lista lucrărilor de efectuat, precum și a cantității materialelor de construcție ce vor fi folosite în procesul lucrărilor, inclusiv costul integral prognozat al proiectului;
  • Recomandări privind materialele ce urmează să fie utilizate (pentru consultarea ulterioară cu beneficiarul serviciilor);
  • Recomandări privind potențialii executori ai lucrărilor de renovare.
 
Termenul limită pentru expedierea ofertelor este 30 mai 2019, ora 16.00
 
Ofertele urmează să fie expediate prin poșta electronică: foundation@soros.md cu mențiunea „Concurs Servicii Design Interior” sau pe suport de hârtie, la adresa: str. Bulgară 32, mun. Chișinău.
Pentru a obține mai multe detalii despre caietul de sarcini adresați-vă la persoanele de contact: Vasile Gîrlea sau Mihai Lungu, tel.: 022 270031, e-mail: vgirlea@soros.md
 
* Acest anunț nu obligă Fundația să contracteze în mod expres persoanele fizice și/sau juridice care au depus ofertele. Fundația își rezervă dreptul de a repeta anunțul.