Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Anunț de achiziție de echipament

 Fundația Soros-Moldova

 
Anunță concurs de achiziție de echipament în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene prin intermediul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova.
 
Oferta pentru unitățile de echipament va fi înaintată în conformitate cu instrucțiunea pentru ofertanți.
Oferta financiară va fi prezentată în lei moldovenești la cota zero TVA.
 
La selectarea ofertelor se va lua în consideraţie nu doar cel mai mic preţ oferit ci şi calitatea echipamentului propus, termenul de livrare şi garanţie.
 
Modalitatea de expediere a ofertelor
Ofertele vor fi prezentate prin fax la recepţia Fundaţiei Soros – Moldova, fax 270507, email:vandronic@soros.md, fie la următoarea adresă: Fundația Soros-Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Bulgară nr.32.
 
Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 09 iulie 2018, ora 15.00.
 
Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel.: 270031, 270232, 274480, fax 270507, persoana de contact Victor Andronic, e-mail: vandronic@soros.md.