Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundaţia Soros solicită oferte pentru procurare de echipament şi soft: LOT1 - LOT18

Stimaţi furnizori,

Fundaţia Soros – Moldova solicită ofertele D-stră pentru procurarea echipamentului specificat în fişierul anexat.

Data limită de prezentare a ofertelor: 28 decembrie 2010, ora 11:00

Ofertele vor fi prezentate în plicuri sigilate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32.

În cazul ofertelor trimise prin fax sau e-mail Fundaţia nu garantează confidenţialitatea acestora.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Fundaţia Soros – Moldova,persoane de contact Victor Andronic, Dumitru Chitoroagă

Tel.27-00-31, 27-02-32, Fax.27-05-07, e-mail: vandronic@soros.md , dchitoroaga@soros.md