Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundaţia Soros-Moldova achiziţionează 32 de seturi de echipament

Fundaţia Soros-Moldova achiziționează 32 de seturi de echipament în cadrul proiectului „Abilitarea juridică a comunităţilor rurale prin intermediul unei reţele de para-jurişti comunitari” finanţat de Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (SIDA/Asdi).

Lot 1: 32 de unităţi computere portabile (tip netbook sau notebook, greutate max. 3 kg, sistem operaţional licenţiat MS Windows). Valoarea maximă per unitate nu va depăși 500 USD, TVA la cota 0. Se va indica prețul pentru o unitate cu TVA la cota 0.

Lot 2: 32 de unităţi aparate multifuncționale (copiator/printer/scanner, viteza min. copy/print-20 pagini pe minut, RAM-32 Mb, rezoluție imprimare 600x600 dpi, imprimare laser, scanner color). Se va indica prețul pentru o unitate cu TVA la cota 0.

Notă: pot fi ofertate mai multe variante în cadrul unuia și aceluiași lot. Fundația poate achiziționa loturile de la diferiți furnizori sau anula procurarea unui anumit lot.

Condiţiile de participare: ofertele urmează a fi depuse la sediul Fundaţiei Soros-Moldova (mun. Chişinău, str. Bulgară 32) în plicuri sigilate în atenţia directorului financiar, d-na Elena Vacarciuc.

Termenul de prezentare a ofertelor 25 noiembrie 2010 ora 11.00.

Persoană de contact: Marcel Varmari, Manager Financiar, Programul de Drept, tel. 27-00-31, fax. 27-05-07, e-mail: mvarmari@soros.md