Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

SELECTAREA UNEI EDITURI PENTRU PUBLICAREA UNUI STUDIU DE VICTIMIZARE

Fundaţia Soros - Moldova (FSM) anunţă competiţie deschisă pentru selectarea unei edituri care să publice un studiu de victimizare.

Studiul urmează să fie publicat în două limbi, engleză şi română, incorporate într-un singur volum, cu respectarea parametrilor tehnici de mai jos:

  • Volum în limba engleză: 40 pagini (A4), aproximativ 68,899 caractere cu spaţii
  • Volum estimativ total (limba engleză + română): 80 pagini (A4)
  • Tiraj: 500 exemplare
  • Format: A4
  • Interior: 2+2, hârtie cretată 90 gr.
  • Coperta: 4+2, hârtie cretată 300 gr., peliculată

Pe lângă publicarea propriu-zisă, editura va trebui să asigure redactarea variantei române a studiului.

Notă: Varianta engleză a studiului nu necesită redactare

Termen limită de executare a comenzii: 6 decembrie 2010

Manuscrisul studiului care urmează a fi publicat este disponibil la FSM pentru a fi consultat.

Condiţii de participare:
Pentru participarea la concurs editurile vor depune la recepţia FSM (mun. Chişinău, str. Bulgară 32) ofertele care vor conţine: bugetul în dolari SUA; parametrii tehnici; şi termenul de executare a comenzii.

Ofertele vor fi trimise în plicuri sigilate în atenţia directorului financiar al FSM, doamna Elena Vacarciuc.
Termenul limită de prezentare a ofertelor este 19 noiembrie, 2010, ora 17.00.

Pentru informaţii suplimentare: Radu Danii, Coordonator Proiecte Justiţia Penală şi Drepturile Omului, tel: 270031; fax: 270507; e-mail: rdanii@soros.md