Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Licitaţie de procurare de echipament audio

Anunţ valabil până pe data de 19 noiembrie 2010

Programul Mass-media al Fundaţiei Soros-Moldova implementează proiectul ”Asigurarea Bunei Guvernări prin Sporirea Participării Publice”, componenta „Consolidarea Reţelei Radiodifuzorilor Regionali în Producerea de Emisiuni cu Caracter Comunitar şi Public” cu sprijinul financiar al Agenţiei Suedeze pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională în perioada decembrie 2009-ianuarie 2012.

Obiectivul general al Proiectului constă în constituirea şi asigurarea funcţionalităţii unei Reţele cât mai extinse de posturi de radio şi TV locale independente în scopul oferirii publicului a unor programe radio şi TV de interes local.

În vederea atingerii obiectivului general, Proiectul de constituire a Reţelei va cuprinde şi completarea cu echipamente necesare fiecărui partener care i-ar permite să îndeplinească activităţile prevăzute în cadrul Reţelei.

În acest context, Programul Mass-media al Fundaţiei Soros – Moldova anunţă licitaţie pentru procurare de echipament audio pentru posturi TV şi radio, după cum urmează:

(Analog cu: are ca sens marfa este comparabilă cu produsul din exemplu după funcţionalitate, calitate, preţ)

Descrierea

Model

Cant.

Beneficiar

Lot 1

Microfon radio pentru cameră video

Portable/camera mountable receiver and a handheld transmitter, metal housing (transmitter and receiver), Frequency response (microphone) 80-18000 Hz

Analog cu: Sennheiser ew 135-p G3, Sony UWP2-67

14

AVM (Edinet), DTV (Donduşeni), BasTV (Basarabeasca), Canal X (Briceni),  Albasat TV (Nisporeni), TV Euronova (Ungheni), Impuls TV (Şoldăneşti), Studio-L (Căuşeni), NTS (Taraclia), Flor TV (Floresti), TV Prim (Glodeni), Aiin-Aciic (Ceadâr Lunga), ATV (Comrat), Art-TV (Străşeni)

Lot 2

Dictofon digital profesionist

Solid State SD and SDHC card recording media, Selectable stereo / mono / WAV / MP3 recording, Selectable 16 bit and 24 bit recording depths, 44.1 kHz and 48 kHz sample rates, MP3 bit rates from 192 kbps to 32 kbps, Professional recording, editing and playback features, Integrated stereo condenser microphone array, Mic and line level external inputs, Internal playback speaker, USB 2.0 connectivity to PC, for drag and drop file exchange.

Analog cu: Marantz PMD620, Olympus LS-11 w/8GB Internal Memory

12

Novaia Volna (Bender), Radio Jelannoie (Rîbniţa), Flor FM (Floreşti), Impuls FM (Şoldăneşti), Canal X FM (Briceni), Bas FM (Basarabeasca), Radio Media (Cimişlia), Plus FM (Sîngerei), Radio Prim (Glodeni), Radio „Albena” (Taraclia), Radio Orhei (Orhei)  Radio Minjir (com. Mingir)

 

Ofertele comerciale urmează să fie prezentate la sediul Fundaţiei Soros-Moldova, în atenţia Directorului Financiar, în plic sigilat, cu indicarea numelui ofertantului, cu semnătura directorului şi/sau amprenta ştampilei pe ofertă sau pe verso-ul plicului.

Ofertele vor include obligatoriu:

  • lista echipamentului propus, luând în consideraţie parametrii incluşi în configuraţie, specificând detaliat componentele (producător, model, etc.);

  • preţurile;

  • termenii de livrare şi de garanţie;

  • termenul de valabilitate a ofertei;

Pot fi prezentate una sau mai multe variante de oferte.

Preţul va include costul echipamentului per lot si total, cu taxa pe valoarea adăugată la cota 0, taxele vamale şi alte speze de livrare şi vămuire plătite. Compararea ofertelor financiare se va face în dolari SUA, vă rugăm să indicaţi preţurile în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută decât dolari SUA, vor fi recalculate la cursul oficial de schimb al valutei naţionale stabilit de Banca Naţională a Moldovei in ziua deschiderii plicurilor care va avea loc la data şi ora indicate mai jos.

Selectarea ofertelor se va face în baza preţului, calităţii produselor, perioadei de livrare, perioadei de garanţie. Fundaţia îşi rezervă dreptul de a procura diferite loturi de la diferiţi furnizori sau de a refuza procurarea unui anumit lot. Comisia de licitaţie va considera oferta nevalabilă pentru un lot concret, în cazul când oferta pentru lotul dat este incompletă (nu conţine toate compartimentele lotului) sau nu asigură funcţionalitatea necesară scopului proiectului.

Data limită de prezentare a ofertelor pentru concurs – 19 noiembrie 2010, ora 12.00. Tot atunci va avea loc deschiderea plicurilor cu ofertele depuse până la această oră. Reprezentanţii agenţilor economici participanţi la licitaţie pot asista la deschiderea plicurilor cu ofertele depuse.

Cu deţinătorii ofertelor câştigătoare vor fi încheiate contracte de livrare în favoarea terţei persoane între plătitor (Fundaţia Soros-Moldova) şi furnizor în termen de 10 zile după petrecerea licitaţiei. Beneficiari ai echipamentului sunt staţiile TV regionale. Contractele vor fi încheiate în dolari SUA, cu specificarea condiţiilor şi termenelor de achitare, livrare, dare in primire şi obligaţiunile de garanţie. Obligaţiunile de garanţie vor fi îndeplinite faţă de beneficiar.

Plata se va efectua în avans de 50% în timp de 5 zile bancare după semnarea contractului şi 50% în timp de 5 zile bancare după livrarea echipamentului şi semnarea facturii fiscale şi a actului de predare-primire. Plata se va efectua în lei moldoveneşti la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Naţională a Moldovei din ziua efectuării transferului.

Termenul de livrare nu va depăşi 30 zile de la data transferării pe contul furnizorului a avansului de 50%. Încălcarea perioadei de livrare va impune penalităţi în conformitate cu legislaţia în vigoare, inclusiv anularea contractului şi restituirea avansului.

La solicitarea Fundaţiei Soros-Moldova, agenţii economici-participanţi la concursul de oferte trebuie să dovedească prin documente oficiale lipsa datoriilor faţă de organele fiscale.

Ridicarea mărfii se va efectua la sediul furnizorului de fiecare beneficiar în mod individual.

Informaţii suplimentare la Fundaţia Soros – Moldova, str. Bulgară 32, Chişinău, MD 2001, Republica Moldova tel: 270031, fax 270507, persoană de contact Sergiu Tudos, mob. 079464407, email: z79464407@gmail.com