Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Selectarea unei edituri pentru publicarea unui studiu privind percepţia fenomenului discriminării în Republica Moldova

Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros în scopul promovării valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii cum ar fi: mass-media, politici culturale, reforma judiciară, administraţia publică şi buna guvernare, societate civilă, sănătate publică şi integrare europeană.

Fundaţia Soros-Moldova anunţă competiţie deschisă, în cadrul programului Societate Civilă, pentru selectarea unei edituri care să publice un studiu privind percepţia fenomenului discriminării în Republica Moldova. Studiul urmează să fie publicat în limba română, cu respectarea următorilor parametri:

  • Volum în limba română: 110 pagini (A4), aproximativ 202 907 caractere cu spaţii.
  • Tiraj: 500 exemplare
  • Format: A4
  • Interior: 2+2, hârtie cretată 90 g.
  • Coperta: 4+2, hârtie cretată 300 g., peliculată

Studiu include text simplu, precum şi diagrame. Pe lângă publicarea propriu-zisă, editura va asigura redactarea studiului.

Termenul de executare a comenzii: 9-22 decembrie 2010.

Termenele de plată: 50% din suma la aprobarea orginal-machetei în toate componentele, adică a textului, ilustraţiilor, copertei, etc., şi 50% după prezentarea la Fundaţie a facturii de executare a tirajului de la tipografie).

Condiţii de participare:
Pentru participarea la concurs editurile vor depuse la recepţia FSM (Chişinău, str. Bulgară 32) ofertele care vor conţine: bugetul în dolari S.U.A. (cu toate taxele şi impozitele incluse; plata va fi efectuată în lei MDL la rata Băncii Naţionale a Moldovei din ziua transferului); parametrii tehnici; termenul de executare a comenzii.

Termenul limită de prezentare a ofertelor este 7 decembrie, 2010, ora 15.00.

Ofertele vor fi trimise în plicuri sigilate în atenţia directorului financiar al FSM. Pe plic se va indica următoarea informaţie:
Pentru: Elena Vacarciuc
De la: Numele ofertantului, adresa de e-mail şi telefonul persoanei de contact, semnătura aplicantului primar/ directorului şi/sau amprenta ştampilei pe dosar
Denumirea concursului: Concurs deschis de selectare a unei edituri pentru publicarea unui studiu privind percepţia fenomenului discriminării în Republica Moldova
Denumirea programului: Programul Societate Civilă.

Ofertele vor fi deschise la data de 7 decembrie, ora 16.00, la sediul FSM.

Pentru informaţii suplimentare: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Elena Leşan – director de program Societate Civilă: elesan@soros.md.