Soros Foundation Moldova (FSM)

Anticorupție și echitate economică

Departamentul Buna Guvernare va sprijini inițiativele care vor avea rolul să contracareze actele de corupție din mediul de afaceri și să sporească nivelul de transparență privind gestionarea finanțelor publice în sectorul industriei extractive și întreprinderilor de stat.

Pe parcursul anului 2021, va fi organizat un concurs de granturi pentru mobilizarea comunității de afaceri pentru a lupta împotriva corupției. Proiectele pot fi orientate spre:

  • susținerea rețelelor de afaceri „fără corupție” și sau din Zona Zero
  • creșterea nivelului de informare și conștientizare privind efectele negative ale acestui fenomen
  • acordarea asistenței juridice Întreprinderilor Mici și Mijlocii care se confruntă cu această problemă
  • litigare strategică
  • identificarea și raportarea practicilor abuzive ale instituțiilor de stat împotriva comunității de afaceri etc.

Fundația va susține eforturile societății civile care pot contribui la îmbunătățirea guvernanței corporative a Întreprinderilor cu Capital de Stat din Moldova. Pot fi finanțate acțiuni ce includ, dar nu se limitează la capacitare profesională, monitorizare, advocacy.

Pe parcursul anilor 2019-2020, la inițiativa și cu sprijinul financiar al Fundației, Expert-Grup a implementat un proiect inovativ care a avut scopul să contribuie la sporirea transparenței sectorului industriei extractive. Experții au evaluat transparența sectorului extractiv din Republica Moldova, au analizat cadrul instituțional, fiind identificate principalele probleme sistemice, au fost examinate veniturile și cheltuielile publice și cel mai important durabilitatea utilizării resurselor minerale utile. Autorii studiilor au venit cu o serie de recomandări specifice pentru a îmbunătăți situația.

În 2021, Fundația va continua să sprijine eforturile societății civile de a mobiliza factorii interesați să contribuie la sporirea transparenței sectorului industriei extractive din Republica Moldova. Pot fi susținute organizarea unor campanii de informare, monitorizare, advocacy.

În 2021, Departamentul Buna Guvernare va iniția o colaborare cu Agenția pentru Recuperare a Bunurilor Infracționale, subdiviziune autonomă specializată din cadrul Centrului Național Anticorupție. Fundația va realiza un studiu de evaluare a necesităților de dezvoltare instituțională a Agenției.