Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Pluralismul mass-media în R. Moldova: oportunitate și realitate

Pluralismul mediatic în Republica Moldova necesită a fi consolidat pentru a corespunde standardelor europene – aceasta este concluzia generală a unui studiu realizat de experţi din ţară şi din România. Studiul a fost elaborat la inițiativa Programului Mass-Media al Fundației Soros-Moldova.

Studiul Pluralismul mass-mediei în Republica Moldova: oportunitate şi realitate reprezintă o premieră absolută atât pentru ţara noastră, cât şi pentru multe state europene.

Autorii studiului îşi întemeiază concluziile după analiza ofertelor informaţionale a 10 televiziuni şi a 30 de portaluri de ştiri - tipuri de media cu cel mai mare impact asupra publicului. Experţii au urmărit gradul pluralismului extern – diversitatea tipurilor de canale şi site-uri, şi gradul pluralismului intern – diversitatea produselor mediatice oferite publicului.

Printre factorii ce afectează pluralismul mediatic autorii studiului remarcă imperfecțiunea cadrului normativ; implementarea defectuoasă a legislației în vigoare; deficiențe în gestionarea instituțiilor mediatice; interes limitat pentru problematica domeniului etc.

Analiza Pluralismul mass-mediei în Republica Moldova: oportunitate şi realitate finalizează cu o Foaie de parcurs ce cuprinde recomandări atât pentru factorii decizionali, cât şi pentru instituţiile mediatice care, fiind implementate, ar contribui, în definitiv, la o informare adecvată a tuturor categoriilor de cetăţeni ai ţării.

Pentru a stimula și a consolida pluralismul mediatic, autorii consideră oportune acțiuni ce-ar asigura: prevenirea apariţiei monopolurilor, poziţiilor dominante și a concentrării proprietăţii pe piaţa mediatică; o concurenţă loială și o protecţie reală a concurenţei pe piașa mediatică și cea a publicităţii comerciale; contracararea invaziei de produse mediatice străine în spațiul informațional autohton; încurajarea producerii conținuturilor informaționale autohtone; independenţa și autonomia autorităţilor centrale de specialitate ce reglementează activitatea domeniului mediatic; independenţa reală a instituţiilor mass-mediei, pentru a le feri de ingerinţele politice și economico-financiare etc.