Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Drepturile Omului sunt ignorate în cazul persoanelor reținute de poliție, constată Amnesty International Moldova

Avocaţii Amnesty International Moldova îşi exprimă îngrijorarea cu privire la practicile defectuoase ale organelor de urmărire penală, abuzurile de serviciu din partea colaboratorilor de poliţie la etapa reţinerii şi aplicării arestului preventiv pe dosare penale. Drepturile Omului sunt ignorate în cazul persoanelor reţinute de către poliţie.

În procesul instrumentării unor cauze penale, avocatele Natalia Moloşag şi Veronica Mihailov-Moraru au ajuns la concluzia că unii colaboratori de poliţie aplică şi acceptă tacit practici ilegale în cadrul reţinerii persoanelor. În cele mai multe cazuri, persoanele sunt chemate la sediul poliţiei fără citaţie sau sunt însoţite de poliţist de la domiciliu şi până la sediul poliţiei fără a i se prezenta citaţia sau fără a i se explica motivul reţinerii. De asemenea, persoanelor le sunt solicitate, forţat şi intimidant explicaţii verbale sau în formă scrisă, pentru o presupusă infracţiune şi abia după aceasta este invitat un avocat pentru audierea oficială a persoanei, în calitate de bănuit.

În unele cazuri, durata chestionării la sediul poliţiei depăşeşte termenul de 3 ore a aflării persoanei în custodia poliţiei. Deseori reţinerea nu este documentată, iar dacă este întocmit totuşi un proces-verbal cu privire la reţinere, este indicată incorect ora de facto a reţinerii persoanei.

Veronica Mihailov: "S-ar părea că numărul persoanelor reținute și arestate preventiv a scăzut considerabil în ultimii ani, dar, reieșind din practica cazurilor penale reprezentate, am ajuns la concluzia că, de fapt, multe persoane sunt încă reținute „de facto” de către colaboratorii de poliție, iar drepturile acestora şi anume, de a fi citaţi și informaţi despre bănuială, de a le asigurat dreptul la tăcere, dreptul la un avocat, comunicarea cu rudele sunt deseori încălcate”.

Natalia Moloşag: "Libertatea şi siguranţa persoanei sunt drepturi pe care statul nostru este obligat să le garanteze pentru fiecare persoană. Totuşi, dosarele pe care le avem în procedură demonstrează, o dată în plus, că drepturile persoanelor reţinute sunt încălcate, în cele mai multe cazuri”.

AIM solicită instituţiilor statului, responsabile de procedura de reţinere a persoanelor bănuite sau învinuite de comiterea infracţiunilor să respecte prevederile legale pentru a nu leza drepturile acestor persoane.

Proiectul Iniţierea litigiilor cu caracter strategic în cazuri de încălcare a drepturilor omului şi a normelor procesual-penale aplicate la reţinere de către organele de poliţie a persoanelor bănuite sau învinuite de comiterea infracţiunilor prevede litigarea strategică a 4 cazuri de încălcări ale drepturilor procesuale ale persoanelor bănuite sau învinuite de comiterea infracţiunii, sau a persoanelor reţinute/arestate. În cadrul proiectului a fost iniţiat un grup de lucru format din reprezentanţii Ministerului Justiţiei, Inspectoratului General de Poliţie, Procuraturii Generale şi societăţii civile care va formula recomandări pentru îmbunătăţirea lucrului instituţiile statului responsabile de aplicarea arestului/reţinerii persoanelor.

Proiectul este implementat de către Amnesty International Moldova, în comun cu avocații publici din cadrul BAA "Avocaţii Publici", cu sprijinul Programului de Drept al Fundaţei Soros-Moldova.