Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

„Dreptul penal European. O abordare integrativă” - o analiză a jurisprudenței comunitare

Ce înseamnă recunoaștere reciprocă, în contextul mandatului european de arestare? Cum își poate invoca un acuzat dreptul Uniunii Europene? Când poate fi aplicată Carta drepturilor fundamentele în cadrul procedurilor penale naționale? Acestea sunt doar câteva întrebări abordate de profesorul André Klip, în cea de-a doua ediție a cărții Dreptul penal european. O abordare integrativă. Lucrarea a apărut recent în Colecția Cartier Juridic, cu sprijinul financiar al Programului de Drept al Fundației Soros-Moldova, în cadrul proiectului Asigurarea respectării drepturilor omului la aplicarea arestului preventiv în Moldova.

Dreptul penal european. O abordare integrativă reprezintă o analiză aprofundată a jurisprudenței Curții de Justiție și a legislației comunitare. Această lucrare descrie configurația în dezvoltare a sistemului justiției penale al Uniunii Europene, prezentând o imagine coerentă și complexă a legislației adoptate și a jurisprudenței la nivelul UE.

În plus, cartea îl provoacă pe cititor să evalueze influența reciprocă dintre Uniunea Europeană și dreptul penal național, și explică modul în care legislația UE va prevala de obicei, deși dreptul penal național rămâne relevant. Lucrarea include analiza unei multitudini de decizii judecătorești și instrumente juridice, care alcătuiesc Dreptul Penal European.

Această a doua ediție actualizată și extinsă acoperă recentele evoluții de la intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona în 2009, incluzând o analiză complexă a practicii rezultate în urma aplicării noilor instrumente juridice. Lucrarea realizează o revizuire completă a legislației și practicii UE în materie penală. În această carte sunt supuse analizei materialele juridice relevante pentru practica statelor membre ale Uniunii Europene și care pot servi drept model de bune practici pentru Republica Moldova, în special în perspectiva asocierii la Uniunea Europeană.

Cartea, editată în 500 de exemplare, nu este în vânzare, ci va fi distribuită drept donație la bibliotecile universitare, instituții ale sistemului de justiție (Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Justiției, Procuratura Generală ș. a.), ONG-uri de profil.

Primele 100 de pagini din „Dreptul penal european. O abordare integrativă”, pot fi însă citite aici.