Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Cum să administrezi prost un oraș?

Orașul Chișinău suferă din cauza proastei administrări a resurselor sale financiare și a patrimoniului său. Aceasta se transpune în infrastructura învechită, în amenajarea proastă a spațiilor publice și într-o stare generală nedemnă de o capitală europeană. Echipa portalului Budgestories.md lansează un nou infografic, unde se întreabă Cum să administrezi prost un oraș?.

Potrivit infograficului, deși orașul duce lipsă de venituri la buget, în mun. Chișinău nu există o bază completă și relevantă a obiectelor impozabile, iar dividendele din profitul net al societăților pe acțiuni și a întreprinderilor municipale nu se încasează. În plus, nu sunt colectate în deplină măsură impozitele pe bunurile imobile de la persoanele fizice și nu sunt colectate plățile pentru arenda pasajelor subterane. Toate acestea duc la o pierdere anuală de venituri în valoare de circa 86 milioane de lei.

Administrarea incorectă a cheltuielilor are loc prin plata unor salarii și sporuri nefondate (0,3 milioane lei in 2012), lipsa unor priorități de investiții și nerespectarea procedurilor de achiziții publice.
Însă, cele mai grave lacune sunt în administrarea patrimoniului: nu există un registru al Patrimoniului Public în Chișinău complet și actualizat și nu există un Registru despre clădirile ce pot fi închiriate în Chișinău și la ce preț, care duc la variații enorme ale prețurilor arendei pentru unul și același imobil. De asemenea, Chișinăul nu are o viziune despre modul în care bunurile și terenurile vor putea fi privatizate , și unul care ar înregistra cele peste 300 de hectare de terenuri ocupate ilegal.

Astfel, bugetul capitalei este prejudiciat cu cel puțin 250 milioane de lei anual și există un risc înalt de pierdere a peste 4000 de m.p. de suprafețe nelocuibile și mai mult de 500 ha de terenuri municipale.

Infograficul este implementat de Centrul Analitic Independent EXPERT-GRUP, cu suportul financiar acordat de Fundația Soros-Moldova / Programul Buna Guvernare în cadrul proiectului „Procesul Bugetar în Republica Moldova: Monitorizarea transparenței și promovarea controlului public”.