Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

„MOLDOVA, EUROPA” – Campanie de informare privind procesul de integrare europeană

Barometrul de Opinie Publică din luna aprilie sugerează că peste 60 la sută din populația țării este slab informată despre conținutul Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană. În acest sens, Fundația Soros-Moldova, împreună cu mai multe organizații ale societății civile, lansează campania de informare „Moldova, Europa”. Campania este susținută financiar de Fundațiile pentru o Societate Deschisă și se va desfășura până la sfârșitul lunii septembrie. Ea este un răspuns la informarea deficitară a publicului despre procesul de integrare europeană, inclusiv despre Acordul de Asociere și Zona de liber schimb între Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Campania de informare „Moldova, Europa” are scopul să recupereze într-un ritm susținut deficiențele de informare, să ofere publicului moldovean mai multă informație într-un mod cât se poate de accesibil și să dezmintă afirmațiile eronate despre integrarea europeană.

Denumirea oficială a campaniei, dar și sloganul acesteia – „Moldova, Europa” –, vine să pună alături două noțiuni ce au fost, până recent, separate. Acum, însă, Moldova și Europa sunt mai aproape. Sensul primar al denumirii fiind „Moldova este Europa”. Campania gravitează în jurul ideii de normalitate. Cuvântul „normal” în Moldova exprimă o stare de lucruri. Una pe care o dorește multă lume.

Campania de informare „Moldova, Europa” este împărțită în două mari componente. Pe de o parte, va fi desfășurată o amplă campanie de promovare în mass-media. Această componentă va fi implementată de agenția „Atelier Sergiu Prodan PR & Publicitate”, echipa căreia va elabora și distribui spoturi TV și radio, reportaje video de informare, cărți poștale, panouri publicitare și alte produse. Două spoturi video sunt deja difuzate de mai multe posturi de televiziune.

Pe de altă parte, câteva organizații ale societății civile vor implementa diverse activități cu elementele unei campanii directe, în regiunile rurale, inclusiv Găgăuzia. Astfel, Congresul Autorităților Locale din Moldova va desfășura în 32 de raioane o campanie de informare a primarilor privind integrarea europeană și Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale, IDIS „Viitorul” va organiza o serie de expoziții de caricatură despre integrarea europeană. Caricaturile care vor fi expuse în 12 localități au scopul să demoleze miturile și să ofere informație accesibilă despre reformele pe care le implică apropierea de Uniunea Europeană. La rândul său, Centrul CONTACT va desfășura campania Eurobus, în cadrul căreia un autobuz cu voluntarii organizației va merge în 8 raioane ale Republicii Moldova pentru a explica doritorilor procesul de asociere europeană.

Asociația Presei Electronice APEL va produce și difuza la posturile de televiziune regionale Meridian și Aici TV un ciclu de opt emisiuni pe tema Acordului de Asociere și a zonei de liber schimb.

Campania „Moldova, Europa” este una apolitică și se va baza pe ideea confirmată în timp, inclusiv în țările Europei Centrale și de Est care au aderat la Uniunea Europeană, că integrarea europeană este un factor major de întărire a democrației, a respectului pentru drepturile omului și libertățile cetățenești, a statului de drept, de ridicare a nivelului de trai și modernizare a infrastructurii și economiei în general, de promovare a toleranței și bunei înțelegeri între oameni și națiuni.