Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.
Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 
Departamentul colaborează cu un șir de instituții naționale, în special Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, IMSP Institutul Oncologic din Moldova, dar și cu un număr de organizații neguvernamentale active în domeniul sănătății, asistenței sociale și promovării drepturilor omului. 
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI
 
O parte din activitățile pe care ne propunem să le implementăm în anul 2019 constituie iniţiative începute în cadrul strategiei anterioare, iar altele sunt noi.

 

Inițiative susținute din alte surse:

 

Persoane de contact: Liliana Gherman, director de departament - lgherman@soros.md
Informația actualizată despre activitățile departamentului, desfășurate în 2019, va fi publicată pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne! 

Prioritățile pentru anul 2016:

  1. Abordarea excluderii și discriminării persoanelor cu disabilități intelectuale și mintale și promovarea alternativelor comunitare
  2. Promovarea drepturilor și demnității persoanelor care se confruntă cu boli amenințătoare de viață, precum și a accesului la îngrijiri paliative
  3. Creșterea participării grupurilor vulnerabile la HIV și promovarea drepturilor acestora

Proiecte din alte surse

Sporirea rolului pacientului şi comunităţii în controlul tuberculozei în Moldova, susținut financiar de Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei

Prevenirea infecției cu HIV în rândul populațiilor cheie afectate, îngrijire și suport pentru persoanele cu HIV, finanțat din sursele Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei

Persoana de contact: Liliana Gherman, director de program, lgherman@soros.md

Informația și noutățile despre activitățile programului desfășurate în anul 2016 vor fi publicate pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!