Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Licitaţie deschisă privind selectarea unei companii (hotel, pensiune) care să presteze serviciile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de instruire

25 noiembrie 2010

Fundaţia Soros-Moldova (FSM) este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, care are ca scop promovarea valorilor societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii. Programul Societate Civilă este unul din programele FSM care are drept obiective primare promovarea valorilor şi practicilor privind lupta împotriva fenomenului discriminării în Republica Moldova şi încurajarea şi abilitarea femeilor din localităţile rurale în vederea participării active în viaţa comunităţii, sporirea legitimităţii organizaţiilor neguvernamentale prin îmbunătăţirea gradului de transparenţă, responsabilizare şi vizibilitate în faţa constituenților şi factorilor de decizie. Conform planului de acţiuni al programului urmează să fie organizate, pe parcursul anului 2011 o serie de instruiri.

În acest context, FSM anunţă un concurs de selectare a unui local (hotel, pensiune) care va oferi spaţiu de cazare şi alte condiţii necesare unei bune desfăşurări a training-urilor preconizate pentru 2011.

Fundaţia Soros-Moldova, prin intermediul programului Societate Civilă intenţionează să desfăşoare training-uri în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării. În acest sens a fost planificat un program de instruire format din trei module a câte 4 zile (12 zile per total).
La fel, în cadrul altui proiect gestionat de programul Societate Civilă („Încurajarea şi abilitarea femeilor în vederea participării active la viaţa comunităţii”) este preconizat desfăşurarea unor patru module de instruire cu o durată de 3-4 zile fiecare (12-16 zile per total).
Pe parcursul implementării activităţilor ar putea să apară necesitatea organizării altor evenimente care ar necesita prestarea unor servicii similare: cazare, alimentare, arenda sălii de studii/de conferinţă.

Compania selectată va presta serviciile solicitate conform condiţiilor solicitate de FSM în prezentul document şi în baza contractului semnat între părţi (compania selectată şi FSM).

Perioada de executare a contractului: ianuarie 2011 – decembrie 2011.

Termenul limită de depunere a dosarelor: 03 decembrie 2010.

Ofertele se vor depune la recepţia FSM într-un plic sigilat la următoarea adresă str. Bulgară 32, Chişinău nr.32, municipiu Chişinău, MD-2001.

Pe dosar se va indica următoarea informaţie:
Pentru: Elena Vacarciuc – directorul financiar al FSM;
De la: Numele ofertantului, semnătura directorului şi/sau amprenta ştampilei pe dosar şi datele de contact (adresă, telefon fix, telefon mobil, e-mail);
Denumirea concursului: Concurs de selectare a unei companii/ONG care să presteze serviciile necesare pentru buna desfăşurare a activităţii de instruire;
Denumirea programului: Programul Societate Civilă.

Ofertele vor fi deschise pe data de 03 decembrie la ora 15:00, la sediul Fundaţiei Soros-Moldova (str. Bulgara nr.32).

Rezultatele privind rezultatul concursului vor fi anunţate pe data de 6 decembrie 2011.

Pentru informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Elena Leşan – director de program Societate Civilă: elesan@soros.md.

Detaliile vizavi de cerinţele suplimentare pot fi accesate aici.

Detalii.