Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Modernizarea și eficientizarea sistemului de transport din Chișinău prin implementarea transportului alternativ

Atractivitatea mediului de viață urban și extinderea constantă a fondului locativ determină creșterea continuă a numărului de locuitori și de vizitatori ai orașului Chișinău, fapt care supune sistemul municipal de transport unei presiuni în creștere. În combinație cu infrastructura pietonală degradată, acest fenomen determină creșterea constantă a numărului de autoturisme private în municipiu și utilizarea intensă a acestora.

În prezent politicile publice în domeniul mobilității urbane în Chișinău sunt centrate pe încurajarea utilizării transportului privat prin dezvoltarea infrastructurii rutiere, lărgirea străzilor și amenajarea locurilor de parcare pe trotuare. Deși sunt făcute și investiții în transportul public, acesta rămâne a fi necompetitiv și neatractiv, stimulând cetățenii să investească în transportul privat. Din cauza transportului public incomod și ineficient, dar și din cauza lipsei condițiilor alternative de deplasare (biciclete, infrastructură pietonală) oamenii tind să utilizeze tot mai intens automobilele personale pentru deplasarea în oraș.

În consecință, Chișinăul suferă de ambuteiaje cronice, infrastructura rutieră este suprasolicitată, spațiile publice și trotuarele degradează din cauza parcărilor ilegale, iar nivelul de poluare a aerului crește constant.

În baza analizei situației actuale din municipiul Chișinău, documentul de politici "Modernizarea și eficientizarea sistemului de transport din Chișinău prin implementarea transportului alternativ” prezintă argumente în favoarea dezvoltării unui sistem de transport alternativ axat pe utilizarea pe larg a bicicletei.

Cercetarea stabilește că după parametri precum relief, climă și mărime orașul Chișinău are un potențial mare pentru implementarea acestui transportului alternativ. Dimensiunea orașului și distanțele dintre centrele urbane, dar și condițiile climaterice și topografice mai degrabă favorizează decât împiedică utilizarea bicicletei în calitate de mijloc de transport. Cu toate acestea, o infrastructură adecvată, eficientă și durabilă pentru biciclete poate fi dezvoltată doar cu condiția asigurării a trei elemente de bază: legislație/normative de construcție adecvate, cunoștințe (expertiză) și buget. În baza studiului de politici, sunt elaborate un șir de recomandări privind măsurile pe care autoritățile trebuie să le întreprindă în acest sens.

Recomandare de politici

  • Modificarea și adaptarea cadrului normativ al Republicii Moldova prin preluarea practicilor și normelor de construcție și dezvoltare a infrastructurii pentru biciclete adoptate în statele europene. În special este necesară modificarea Codului Transporturilor Rutiere, Regulamentului Circulației Rutiere, Codului Practic în Construcții CP D.02.11 – 2014, СНиП2.07.01-89 și a Documentului Normativ NCM D.02.01:2015.
  • Identificarea și atragerea specialiștilor din afară pentru depășirea problemei lipsei de cunoștințe și expertiză în domeniu și asigurarea transferului de bune practici în domeniul planificării și organizării sistemului de transport alternativ.
  • Crearea unui mecanism de finanțare sistematică a transportului alternativ în baza unor indicatori preciși precum kilometri de pistă construită, număr de bicicliști per segment de stradă / sector sau locuri de parcare pentru biciclete amenajate.
  • Crearea unei structuri municipale specializate care să se ocupe sistematic de cercetare, elaborarea planurilor de dezvoltare și extindere și promovare a infrastructurii pentru transport alternativ.
  • Planificarea dezvoltării transportului alternativ în baza documentelor strategice care setează obiective și prevăd măsuri de realizare a acestora într-un termen de 5, 10 și 20 de ani.
  • Construcția și extinderea sistematică a infrastructurii destinate transportului alternativ în conformitate cu normele și principiile europene. Această rețea de piste pentru biciclete trebuie să fie sigură, directă, conectată, atractivă și confortabilă.
  • Consultarea comunității cicliștilor și societății civile la elaborarea documentelor strategice, la modificarea actelor normative precum și în procesul proiectării și construcției infrastructurii pentru biciclete.

Studiul de politici „Modernizarea și eficientizarea sistemului de transport din Chișinău prin implementarea transportului alternativ” a fost elaborat de Victor Chironda, în cadrul proiectului "Policy Fellowship Initiative", implementat de Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova. Proiectul face parte din inițiativa regională „Action research, effective writing, visualization and advocacy”, finanțată de Programul Eurasia al Open Society Foundations.