Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Declarația Directorului executiv pe marginea transmiterii primei părți a chestionaului pentru aderarea la Uniunea Europeană

Țara noastră a făcut astăzi încă un pas spre viitorul european. Prim-ministra, doamna Natalia Gavrilița a transmis ambasadorului Jānis Mažeiks chestionarul de aderare al Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Suntem mândri că societatea civilă a avut o contribuție esențială la acest proces. Fundația Soros Moldova, în special, a conjugat eforturile a 15 experți ai IPRE – Institutului pentru Politici și Reforme Europene, CRJM - Centrului de Resurse Juridice și Centrului Analitic Independent Expert-Grup, care au contribuit la elaborarea răspunsurilor. Transmiterea chestionarului a fost un semn de încredere pentru Republica Moldova și un test al capacităților societății și a autorităților.
Sper că aspirațiile europene ale poporului Republicii Moldova vor fi recunoscute cât mai curând de Comisia Europeană.

Petru Culeac, directorul executiv al Fundației Soros Moldova