Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Rolul companiilor de stat în economia națională și sectoarele în care acestea au cea mai mare prezență

Companiile de stat și societățile pe acțiuni cu capital majoritar de stat au un rol semnificativ în economia națională. Aici activează circa 6,2% din numărul total al salariaților din Republica Moldova (peste 34 de mii), iar cifra totală a afacerilor este de peste 23,6 milioane de lei. Totodată, activele totale ale companiilor de stat și a societăților pe acțiuni cu capital majoritar de stat sunt de peste 55,8 milioane de lei. Datele se regăsesc în studiul „Companiile de stat: de ce există și ce impact aduc economiei”, realizat de Stas Madan, economist superior al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”, cu suportul Fundației Soros Moldova.

Studiul a fost prezentat astăzi, în cadrul unui eveniment public online.

„Ponderea acestor întreprinderi în economia națională este destul de importantă, acestea pot influența direct creșterea economică, pot atrage investiții și pot rezolva anumite sarcini pe piața liberă”, a declarat Ghenadie Țepordei, director general al Agenției Proprietăți Publice (APP).

„Fundația Soros Moldova vede un rol fundamental al companiilor de stat în economia națională. Participarea statului prin intermediul acestor entități contribuie semnificativ la formarea veniturilor bugetare și, totodată, oferă un grad de certitudine și stabilitate pe piața muncii”, a menționat Cristina Vîrlan, coordonatoare de programe, Departamentul Buna Guvernare, Fundația Soros Moldova.

Care sunt sectoarele cu cea mai mare prezență a companiilor de stat? (după numărul de personal angajat)
1. Activităţi de poştă şi de curierat (93.7%);
2. Silvicultură, piscicultură (92.7%);
3. Energie și utilități (50.7%);
4. Cercetare - dezvoltare (49.2%);
5. Comunicaţii electronice (48.9%);
6. Fabricarea sticlei (44.2%);
7. Activităţi de investigaţii şi protecţie (30.1%);
8. Tipărire şi reproducerea pe suport a înregistrărilor (27.5%);
9. Construcții civile (23.7%);
10. Transporturi (21%)

Care sunt sectoarele cu cea mai mare prezență a companiilor de stat? (după cifra de afacere)
1. Silvicultură, piscicultură (92,4%);
2. Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor (76.2%);
3. Activităţi de poştă şi de curierat (76,2%);
4. Energie și utilități (66.4%);
5. Cercetare - dezvoltare (55.3%);
6. Fabricarea sticlei (29.2%);
7. Comunicaţii electronice (25.6%);
8. Tipărire şi reproducerea pe suport a înregistrărilor (22.8%);
9. Activităţi de investigaţii şi protecţie (22.6%);
10. Produse de brutărie şi făinoase (21.2%).

 

Potrivit lui Stas Madan, economist superior, „Expert-Grup” și autor al studiului, în ultimii ani se observă o tendință clară a statului de a-și diminua prezența în sectoare precum este cel al Transporturilor: „Este un lucru corect, deoarece sectorul privat pe aceste dimensiuni se descurcă cel mai bine”, a menționat acesta.

„Observăm că în sectorul Activități de poștă și curierat, dominat de „Poșta Moldovei”, ponderea cifrei de afaceri este mai mică decât ponderea personalului. „Poșta Moldovei este un exemplu de întreprindere de stat care nu urmărește neapărat doar profitul, ci ca aceste servicii să ajungă la un număr cuprinzător de persoane, de aceea, vedem un nivel de eficiență un pic mai mic decât în sectorul privat”, a explicat Stas Madan.

În total, în Republica Moldova există 272 de companii de stat (207 de entități) și societăți pe acțiuni cu o cotă a statului de peste 30% (65 de entități)*.

*Informații valabile pentru data de 01.01.2020

Informații exhaustive la acest subiect, citiți în studiul „Companiile de stat: de ce există și ce impact aduc economiei”.