Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Termen limită extins. Concurs de oferte pentru servicii în domeniul Tehnologiilor Informaționale în contextul migrării Fundației pe platforma Office 365

Serviciile vor include:
1. Migrarea pe platforma Office 365 va include:

 • Analiza arhitecturii existente menținută pe serverele din oficiu cu sistemul operațional Windows Server 2012R2 (Active Directory, Users and Groups, Microsoft Exchange 2016, File Storage, Accounting Systems, etc.)
 • Setarea Office 365 Azure AD Connect. Sincronizarea on-premises Active Directory cu Office 365 Active Directory
 • Setarea Exchange Online
 • Setarea userilor (35 useri) în Office 365
 • Microsoft Exchange Hybrid deployment and configuration.
 • Configuration of Hybrid Mail Flow with Online Protection
 • Transferul cutiilor poștale (circa 40) din Exchange 2016 on-premises în Exchange Online

2. Setarea Office 365

 • Email security setup: DNS, DMARC, SPF, DKIM
 • Instalarea certificatelor SSL
 • Setarea Office365 Multi-Factor Authentication
 • Efectuarea tuturor setărilor necesare pentru lucrul angajaților Fundației în Office 365
 • Setarea și suport în asigurarea lucrului pe platforma Microsoft Teams

3. Training*

 • Training pentru utilizatorii Office 365 (35 persoane)
 • Training pentru administratorii Office 365 (2 persoane)

4. Mentenanța și suport pe o perioadă de un an

Perioada efectuării lucrărilor – primul trimestru 2021.
* În situație de carantină treningul va fi efectuat on-line.
Ofertele vor include obligatoriu:

 • lista serviciilor propuse;
 • o descriere a activităților companiei în acest domeniu;
 • referințe la proiecte similare realizate cu suportul companiei;
 • prețul ofertei, inclusiv TVA;
 • termenele de disponibilitate a companiei pentru realizarea proiectului de migrare spre Office 365;
 • termenul de valabilitate a ofertei.

Data limită de prezentare a ofertelor: 18 decembrie 2020, ora 11:00.
Vă rugăm să indicați preturile în dolari SUA sau MDL. Compararea ofertelor se va face în dolari SUA. Ofertele prezentate în altă valută decât dolari SUA, vor fi recalculate la cursul oficial de schimb stabilit de Banca Națională a Moldovei în ziua evaluării ofertelor. Plata se va efectua în MDL la cursul Băncii Naționale a Moldovei în ziua transferului.

La selectarea ofertelor se va lua în considerație nu doar cel mai mic preț oferit dar și experiența ofertantului.
Modalitatea de expediere a ofertelor
Ofertele urmează să fie expediate numai în format electronic la adresa procurement@soros.md, în linia de subiect a mesajului urmează să fie menționat „Migrarea Fundației pe platforma Office 365”.

Vă rugăm să vă asigurați de recepționarea unui mesaj de confirmare privind primirea ofertei expediate de Dumneavoastră. În lipsa acestuia, Fundația nu poartă răspundere pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.
Pentru informații suplimentare vă puteți adresa la persoanele de contact: Victor Andronic (vandronic@soros.md ) sau Dumitru Chitoroagă (dchitoroaga@soros.md )