Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Fundația Soros Moldova: Siguranța online a elevilor trebuie să devină o prioritate pentru toate părțile implicate în învățământul la distanță

 Fundația Soros Moldova: Siguranța online a elevilor trebuie să devină o prioritate pentru toate părțile implicate în învățământul la distanță.

Fundația Soros Moldova și Comunitatea pentru o Educație de Calitate COMpEC au organizat un pe 23 septembrie un eveniment online, în cadrul căruia a fost prezentată sinteza de politici „Siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță”, cu participarea experților în domeniu și a reprezentanților Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Situația de până la pandemie demonstrează că fiecare al 5-lea copil din Republica Moldova nu cunoaște nimic despre siguranța online. Fiecare al 3-lea cadru didactic a observat unele cazuri de hărțuire online în rândul elevilor sau a marcat că elevii ar fi discutat cu persoane necunoscute în mediul online, expunându-se la diverse riscuri. Totodată, fiecare al doilea cadru didactic a menționat despre faptul că elevii ar fi accesat online un conținut nepotrivit vârstei.

Siguranța online a copiilor vizează riscurile pentru integritatea fizică, emoțională, sexuală a copilului în mediul online. Datele furnizate de serviciul de consiliere online a copiilor www.siguronline.md arată că numărul de adresări din partea copiilor ce vizează relațiile online au înregistrat o creștere cu 250% în primul semestru al anului curent, care acoperă perioada de pandemie, în care învățarea s-a realizat la distanță.

„Ca sistemul educațional să avanseze în domeniul siguranței online a copilului e nevoie să înțelegem și să acceptăm că e necesar să investim în educarea comportamentelor sigure online, să nu ne limităm la securizarea dispozitivelor digitale. Problemele de relaționare online, riscurile de contact online nu pot fi soluționate doar prin setarea unor parametri tehnici, dar e necesar să dezvoltăm abilități de gândire critică online și de a lua decizii de sine stătător”, a spus Elena Botezatu, autoarea studiului și expertă la Centrul La Strada-Moldova.

Încă în primăvara 2020, din cauza răspândirii coronavirusului de tip nou, autoritățile au elaborat o serie de proceduri pentru organizarea învățământului la distanță, care reglementau și unele aspecte ale siguranței online a elevilor. „Am înțeles cât de importantă este reziliența sistemului în fața acestor fenomene, fiindcă învățarea la distanță are foarte multe oportunități care, totodată, presupun o pregătire pe potrivă, care se rezumă la un set de competențe-cheie, pe care trebuie să le dețină atât elevul, cât și cadrul didactic”, a menționat Natalia Grîu, Secretar de Stat în domeniul Educației.

Experții, membri ai platformei COMpEC, prezenți la discuție, au scos în evidență mai multe aspecte ale problemei abordate. În perioada de explorare activă a vieții și de descoperire a lumii, copiii de orice vârstă sunt atrași în mod firesc de orice oportunitate de comunicare. Dincolo de beneficiile navigării în Internet, copiii trebuie familiarizați din copilărie cu anumite reguli. În acest sens, psihologa Daniela Terzi-Barbăroșie a recomandat părinților să comunice mai des cu copiii: „Părinții trebuie să știe că atunci când copilul își găsește un substitut pentru relaționare în lumea virtuală, acest lucru poate fi un semnal ca îi lipsesc relațiile sociale din viața reală sau/și o bună conectare emoțională cu cei dragi. Iar atunci când copilul e singur pe Internet, pericolele sunt uneori aceleași ca și atunci când ar ieși singur din casă”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate recomandări de politici pentru crearea unui cadru mai favorabil realizării învățământului la distanță. Un rol aparte în documentele de politici educaționale ar trebui să revină parteneriatelor autorităților din învățământ cu organizațiile societății civile, în special cu cele active în apărarea drepturilor copiilor și promovării inovațiilor educaționale, bazate anume pe tehnologii digitale.

COMpEC este o inițiativă a Fundației Soros Moldova, ce își propune să consolideze o comunitate constituită din diverși actori societali, pentru a găsi soluții aplicabile de creștere a calității educației.

Înregistrarea evenimentului live aici

Sinteza de politici „Siguranța online a elevilor în procesul educațional la distanță”

Prezentare „Opinia copiilor/adolescenților privind siguranța online”