Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Înscrie-te la atelierul de politici educaționale

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, va organiza pe data de 6 decembrie a.c. un Atelier de formare în domeniul politicilor educaționale pentru familiarizarea actorilor educaționali și a comunității experților din Republica Moldova cu experiența disponibilă la acest capitol la nivel internațional. Prioritară va fi creșterea capacității participanților la training de a analiza și interpreta datele PISA – ale Programului Internațional de Evaluare a Elevilor. Cursul de formare va fi oferit de Gabriel Bădescu, directorul Centrului pentru Studiul Democrației al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (România). Acest atelier se înscrie în inițiativa fundației Sprijinirea proiectelor de cercetare in domeniul educației în baza datelor PISA, prilejuită de lansarea la 3 decembrie a.c. a Raportului Global PISA 2018.

 

Scopul atelierului: familiarizarea specialiștilor din domeniul educației, reprezentanților sectorului asociativ (centre de analiză/think-tanks și ONG-uri active în domeniul educației) și ai mediului academic, cercetătorilor și experților preocupați de politici educaționale cu modalitățile de utilizare a bazei de date cantitative (PISA) în elaborarea si eficientizarea politicilor publice, în special din domeniul educației.

Prin Atelierul propus intenționăm să oferim cercetătorilor, cadrelor didactice, specialiștilor  din domeniu mai multe instrumente eficiente de analiză și interpretare a datelor pentru a dezvolta, eficientiza și fundamenta politicile educaționale în bază de dovezi și materiale factologice. Accentul se va pune pe guvernanța educației, luare de decizii în bază de dovezi, abordarea interdisciplinară și intersectorială a problemelor legate de eficacitatea, eficiența și relevanța învățământului general.

Obiectivele generale urmărite prin acest atelier:

  • oferirea imaginii de ansamblu asupra metodelor de cercetare/colectare a datelor și de analiză;
  • analiza caracteristicilor specifice unui studiu de politici educaționale;
  • examinarea unor studii de caz relevante;
  • interpretarea datelor PISA etc.

 

Solicitarea de participare va include:

  • CV-ul solicitantului, cu specificarea experienței în domeniu și a datelor de contact
  • Scrisoare de motivație (max. 2 pag.)

 

Dosarul de participare (formatul DOC) va fi expediat pe adresa de poștă electronică a Directorului Proiectului de Sprijinire a Educațional, Ana Corețchi – acoretchi@soros.md.

 

Termenul limită de depunere a solicitărilor de participare este  22 noiembrie 2019, ora 16.00.

 

Rezultatele selectării participanților la atelier vor fi anunțate până-n data de 29 noiembrie, pe pagina Fundației www.soros.md. Atelierul va fi organizat în perioada 6 decembrie, de la 10.00 până la 16.00, în Sala mică a Hotelului REGENCY. Pe parcurs va fi asigurat prânzul și pauzele de cafea. Participarea la atelier va fi confirmată prin certificate.

 

Informații suplimentare pot fi solicitate la tel. (022) 27 44 80 sau prin poșta electronică la adresa  acoretchi@soros.md.