Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs exitns: Fundaţia Soros-Moldova anunță concurs pentru selectarea echipei de creație pentru laboratorul de creație video și TV

 
Context:
 
Unul din obiectivele Fundației Soros-Moldova este să sprijine jurnalismul de calitate în scopul asigurării unei oferte mediatice diversificate, inclusiv prin încurajarea realizării de produse mediatice novatoare în spațiul on-line. Pentru atingerea acestui obiectiv, de rând cu alte activități, Fundația își propune să lanseze, în baza studioului TV gestionat de FSM, un laborator de creație și inovație video și TV sub egida căruia vor fi organizate sesiuni de instruire, activități de consultanță continuă și mentorat, explorarea unor formate video moderne și producerea unui conținut media de calitate. Laboratorul va oferi spațiu de lucru dotat cu echipamente video și audio și va susține startup-uri pentru a diversifica discursul public și a promova noi abordări tehnologice. Spectrul de produse la care vor putea lucra participanții în proiectele laboratorului va fi divers și incitant, de la podcasturi audio la animație flash și la clipuri de animație de tip explainer sau video production creative brief etc.
 
Obiectivul concursului:
 
Concursul public anunțat de Fundația Soros-Moldova urmărește completarea echipei de creație, cu un vast domeniu de expertiză, care va asigura activitatea laboratorului video și TV și atingerea obiectivelor pe care ni le propunem.  Invităm persoanele interesate să aplice pentru unul, sau – cumulativ – pentru mai multe din următoarele domeniile de activitate: 
 
Asistență tehnică în domeniul IT și echipamente TV,
Producător,
Director de imagine, 
Regizor,
Scenarist,
Editor video,
Cameraman de platou/cameraman filmări,
Regizor sunet, 
Specialist în grafică video, 
Inginer studio TV
 
Persoana care va fi selectată pentru poziția «Asistență tehnică în domeniul IT și echipamente TV» va fi prezent în incinta Laboratorului zilnic și va efectua prestație pe durata activității zilnice a Laboratorului (în jur de 6-7 ore pe zi), persoanele care vor fi selectate pentru celelalte poziții enumerate mai sus vor efectua prestațiile în zilele și la orele convenite de comun acord cu Managerul Laboratorului.
 
 
Perioada de executare a contractului: septembrie – decembrie 2019, cu posibilitatea de prelungire în anul 2020.
 
 

Termenul limită de prezentare a dosarelor este extins până la 2 septembrie 2019, ora 16.00.

Ofertele pot fi depuse în format tipărit sau expediate electronic. În format electronic dosarele vor fi expediate pe adresa evacarciuc@soros.md până la 2 septembrie 2019, ora 16.00. În format tipărit dosarele vor fi depuse la sediul FSM de pe adresa Chișinău, str. Bulgară 32 în ziua de luni, 2 septembrie 2019, între orele 9.00 – 16.00. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum și cea financiară.

 

Ofertele vor fi prezentate în format tipărit sau electronic. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum și cea financiară.

 

Ofertele tehnică și financiară se vor prezenta conform cerinţelor specificate în „Termenii de referință pentru concurs”.

 
NB: Vă rugăm să Vă asiguraţi de recepţionarea unui mesaj de confirmare privind preluarea dosarelor. În lipsa acestuia, Fundaţia nu poartă răspunderea pentru dosarele electronice expediate, dar care nu au fost recepționate.
 
 
Pentru informaţii suplimentare tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Victoria Miron, Director de Departament, e-mail: vmiron@soros.md 
 
 
 
Anexe:
 
 

Formular Ofertă financiară