Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Populația Republicii Moldova va avea un acces mai mare la medicamente prin revizuirea Listei Medicamentelor Compensate

Lista Medicamentelor Compensate trebuie să excludă medicamentele ce nu se găsesc pe piața autohtonă și să pună accentul pe compensarea cel puțin parțială a medicamentelor vitale pentru mai multe grupuri de maladii, în special maladiile rare. Acestea sunt concluziile principale ale studiului Accesibilitatea la medicamente prin prisma listei medicamentelor compensate” discutat astăzi de către reprezentanții autorităților publice și ai societății civile.

Experții de la Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate, autorii studiului consideră că este necesară o comunicare mai eficientă cu medicii de familie și stabilirea unui mecanism mai clar și mai ușor de identificare și prescriere a medicamentelor compensate în cazurile episodice, astfel încât medicii să fie siguri pe acțiunile lor și să se evite erorile.

”Ne-am propus să realizăm un studiu calitativ și nu cantitativ, susține Stela Bivol, director al Centrului pentru Politici și Analize în Sănătate, pentru că observăm un paradox în ceea ce privește accesibilitatea la medicamente: pe de o parte cheltuielile de buzunar ale populației au crescut de la 67% la 74%, pe de altă parte și cheltuielile publice pentru asigurarea medicamentelor sunt în creștere. Respectiv, recomandările studiului se bazează pe o analiză riguroasă a percepțiilor beneficiarilor privind accesul la medicamente și politicile și reglementările existente în acest domeniu.”

Medicamentele compensate sunt preparatele achitate parțial sau integral de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Potrivit sondajului de opinie realizat în cadrul studiului, majoritatea respondenților se arată mulțumiți că economisesc bani, pentru că beneficiază de medicamentele compensate, dar suportă costuri suplimentare pentru maladiile cronice asociate, tratamentul cărora nu este compensat, inclusiv pentru transport.

Printre dificultățile de procurare a medicamentelor compensate se invocă: lipsa farmaciilor în localitățile mici, absența sau insuficiența unor medicamente compensate în farmaciile din sate/orașe mai mici, lipsa medicamentelor la depozit, rețeta completată incorect; ambalajul care nu corespunde cu cantitatea de medicamente prescrise etc.

Boris Gîlca, secretarul  general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a menționat că Lista Medicamentelor Compensate trebuie revizuită la fiecare 2-3 ani, astfel încât tratamentul medicamentos să fie atât eficient, cât și cost-eficient.

În  2017,  piața farmaceutică din Republica Moldova se estima la 2,7 miliarde de lei, iar cantitatea de medicamente procurate, prin achiziții publice, în același an a fost de 451,2 milioane de lei. Totodată, cheltuielile pentru medicamentele  compensate din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a fost de 523,9 milioane de lei. Din analiza acestor cifre raportate public se poate afirma că aproximativ 1,7 miliarde de lei ar reprezenta cheltuielile din buzunar ale populației pentru procurarea medicamentelor prin rețeaua  farmaciilor comunitare.

Varvara Colibaba, directorul adjunct al Fundației Soros-Moldova a menționat că obiectivul general al colaborării Fundației cu partenerii săi atât din societatea civilă, cât și din sectorul public în domeniul sănătății este de a îmbunătăți calitatea și eficiența serviciilor prestate cetățenilor prin promovarea integrității și a responsabilității în cheltuirea fondurilor publice. ”Recomandările studiului odată implementate ar putea îmbunătăți accesul populației Republicii Moldova la medicamentele necesare deoarece serviciile moderne de sănătate publică reprezintă un instrument legal al autorităților pentru a asigura cea mai bună sănătate posibilă populației”, a conchis Varvara Colibaba.

Rezumatul studiului poate fi accesat aici.

Studiul integral poate fi accesat aici.

Studiul a fost realizat în cadrul proiectului „Sporirea accesului populației la medicamente” implementat de către Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS) cu suportul financiar al Fundației Soros-Moldova/Departamentul Sănătate Publică. Opiniile exprimate în studiu aparțin în exclusivitate autorilor și nu reflectă neapărat poziția oficială a Fundației Soros-Moldova.