Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Anunț pentru selectarea unui expert, grup de experți sau a unei companii care să realizeze evaluarea externă a proiectului ”Dezvoltarea societății civile din UTA Găgăuzia”

Anunțăm concurs pentru evaluarea externă a proiectului ”Dezvoltarea societății civile din UTA Găgăuzia”, implementat de Fundația Soros-Moldova, în partenerial cu Asociația Obștească Piligrim Demo și Centrul Național de Asistență și Informare a ONG-urilor din Moldova CONTACT, cu sprijinul financiar al  Uniunii Europene.

 
Context:
Departamentul Buna Guvernare al Fundaţiei Soros-Molodova realizează, în perioada 2017-2019, proiectul Dezvoltarea societăţii civile din UTA Găgăuzia. Proiectul are drept scop fortificarea capacităţilor actorilor locali ai societăţii civile din Unitatea Teritorial Autonomă Găgăuzia (UTAG), pentru ca aceştia, la rândul lor, să monitorizeze şi să influenţeze priorităţile de dezvoltare la nivel local şi național. Activităţile planificate în proiect contribuie şi la stabilirea unor parteneriate puternice între ONG-urile din Găgăuzia şi cele din alte regiuni ale ţării. În contextul local, proiectul a dezvoltat un dialog mai eficient şi o colaborare mai mare între ONG-uri şi Autorităţile Publice din UTAG, precum şi cele de nivel central.
 
Obiectivul concursului: FSM intenționează să contracteze un expert, un grup de experți sau o companie (în continuare - Evaluator) care să efectueze evaluarea proiectului.
 
Perioada de executare a contractului: 25 martie –25 aprilie 2019
 
Termenul limită de prezentare a dosarului: 21 martie 2019 ora 17:00.
 
Ofertele vor fi prezentate în format tipărit sau electronic. Dosarul va include atât oferta tehnică, precum și cea financiară.
 
Ofertele tehnică și financiară se vor prezenta conform cerinţelor specificate în Instrucţiunea pentru Consultanţi.
 
 
Pentru informaţii suplimentare tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Vîrlan Cristina, Director de Proiect, e-mail: cvirlan@soros.md
 
Ofertanții vor fi anunțați până la data de 25 martie 2019 despre rezultatul concursului.
 
Relații suplimentare la tel. 022 27 00 31, Director de Program – Alexandru Musteața
 
 
Anexe