Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

În curând – Forumul Mass-Media 2018

Jurnaliști, editori, managerii media și alți colaboratori ai redacțiilor din Republica Moldova, reprezentanți ai organizaţiilor şi asociaţiilor de media, agenţiilor de publicitate, mediului academic aferent formării profesionale jurnalistice sunt invitați să participe la Forumul Mass-Media 2018 care va avea loc în zilele de 29 și 30 noiembrie curent, având ca speakeri experți din țară și de peste hotare.

Forumul este organizat de Consiliul de Presă din Republica Moldova, în parteneriat cu Asociaţia Presei Independente (API), Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI) și Asociaţia Presei Electronice (APEL) cu susținerea financiară a Programului Mass-Media al Fundaţiei Soros-Moldova și co-finanţată de Fundația Friedrich Naumann pentru Libertate (Germania), DW Academie (Germania) și UN Women în Moldova.
 
Înregistrarea prealabilă este obligatorie și se face aici: www.mediaforum.md/event/2018, fiind deschisă până pe data de 19 noiembrie 2018 inclusiv.
În baza înregistrării, organizatorii vor selecta până la 150 de participanți la Forumul mass-media 2018.
 
În prima zi a Forumului vor avea loc câteva paneluri de discuții despre condiția jurnalistului în Republica Moldova, calitatea produsului oferit publicului, accesul la informație și transparența instituțiilor publice, activitatea Grupului de lucru pentru îmbunătățirea legislației mass-media. În aceeași zi, se vor desfășura mai multe ateliere și master class-uri susținute de experți din străinătate. Astfel, la Forum au confirmat participarea experți și jurnaliști notorii din Lituania, Ucraina, România, Estonia, Rusia.
 
La sfârșitul primei zile a Forumului va avea loc o festivitate de premiere a jurnaliștilor în cadrul a două concursuri naționale: ”Investigațiile jurnalistice 2018” și ”Click pentru egalitatea de gen”.
 
Pentru ziua a doua a Forumului mass-media 2018 sunt planificate alte câteva ateliere, inclusiv o prezentare a instrumentelor digitale utile jurnaliștilor, ținută de un instructor de la Google News Lab, un atelier la tema acțiunilor care urmează să fie întreprinse pentru realizarea Concepției naționale de dezvoltare a mass-media și un atelier la tema situației instituțiilor media locale și regionale.
 
În rezultatul discuțiilor de panel și celor din atelierele tematice, va fi elaborată și propusă pentru adoptare Rezoluția Forumului Mass-Media 2018 care va fi transmisă autorităților naționale, reprezentanţelor şi ambasadelor străine, organizaţiilor şi experţilor europeni şi internaţionali care monitorizează dezvoltarea democratică a Republicii Moldova.
 
Limba de lucru a Forumului va fi limba română, cu traducerea simultană în limbile rusă și engleză a sesiunii de deschidere. Unele ateliere vor fi ținute în limbile rusă sau engleză, cu asigurarea traducerii.