Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

COMpEC: soluții pentru îmbunătățirea calității educației în Republica Moldova

Fundația Soros-Moldova a lansat astăzi, 25 septembrie, platforma ”COMpEC – Comunitatea pentru o Educație de Calitate”, care își propune să întrunească diverși actori ai societății pentru a pune în discuție problemele actuale din sistemul educațional și a iniția un dialog întru găsirea unor soluții moderne și în corespundere cu așteptările și nevoile atât ale celor ce beneficiază de aceste servicii, cât și ale celor ce le prestează.

Platforma este o inițiativă susținută de Fundația Soros-Moldova și își propune modernizarea învățământului general astfel încât tinerii să-și valorifice pe deplin potențialul în timp ce își fac studiile în Moldova.
”Eforturile pe care le-am depus în ultimii ani întru susținerea reformării învățământului, ne-au condus spre ideea creării unei comunități din care să facă parte experți independenți, activiști civici, reprezentanți ai Ministerului și Direcției de Învățământ, profesori, elevi, studenți, părinți – toți cei interesați de creșterea calității educației prin implementarea unor practici inovatoare care și-au demonstrat deja eficiența în multe țări ale lumii”, a declarat Petru Culeac, directorul Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova.
În anul 2018, în urma proceselor de reformare în învățămțământ și a dialogului continuu între societatea civilă și Guvern, curriculum școlar primar a fost înnoit. ”Astăzi punem accentul pe formarea de valori și atitudini, pe formarea de comportamente”, a declarat Angela Cutasevici, Secretar de stat în domeniul educației.
Hugh McLean, directorul Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiile pentru o Societate Deschisă a menționat că o bună guvernare a sistemului educațional presupune implicarea întregii comunități pentru a transmite elevilor nu doar un bagaj de cunoștințe și abilități profesionale, ci în primul rând dorința de a fi cetățeni mai buni. 
COMpEC își asumă câteva angajamente fundamentale, printre care neutralitatea politică, necesitatea unei viziuni pe termen lung și propunerea unei agende de dezvoltare a Republicii Moldova în care învățământul să fie recunoscut drept un domeniu strategic și prioritar. Cu regret, numai 3,3% din populație consideră prioritară situația critică din învățământ, știință și cultură comparativ cu 61,8% care sunt îngrijorați de salariile și pensiile mici sau cu jumătate din populație care consideră că principala problemă sunt prețurile mari, se arată într-un studiu privind percepțiile asupra calității studiilor în Moldova.
Deși opt din zece părinți sunt mulțumiți și foarte mulțumiți de calitatea studiilor pe care le urmează copiii lor, tinerii, în special cei din mediul urban, sunt mult mai rezervați în aprecierea acesteia. În jur de o treime consideră că studiile pe care le fac în Republica Moldova îi formează în vederea găsirii unui loc de muncă și îndeplinirii atribuțiilor de serviciu. Și mai puțini, în jur de un sfert, afirmă că studiile  îi pregătesc pentru inițierea unei afaceri. În același timp, rezultatele evaluării internaționale, PISA 2015 constată că sistemul de învățământ din Republica Moldova „produce” o pondere înaltă a elevilor care nu posedă competențe minime pentru a se încadra și a participa eficient în societate.  
Potrivit fondatorilor platformei COMpEC, una dintre cele mai stringente probleme actuale din sistemul de învățământ ține de insuficiența resurselor umane. ”Riscăm să rămânem fără profesori în următorii 5 ani, susține Rima Bezede, directoarea Centrului Educațional PRO DIDACTICA. Numărul tinerilor care se înscriu la facultățile pedagogice scade dramatic pe an ce trece. Bunăoară, în anul de studii 2017 – 2018, nici jumătate din posturile vacante în educație nu au fost acoperite. Doar în municipiul Chișinău, deficitul de cadre didactice s-a triplat în ultimii trei ani, de la 267 la 863 de locuri. În asemenea tempouri, grija cea mare este să asigurăm numărul minim de profesori în fiecare scoală.”, a conchis Rima Bezede.
Un alt subiect important abordat în cadrul platformei COMpEC ține de plățile informale în școli și respectarea Codului de etică al cadrului didactic. Conform unui studiu sociologic realizat de Institutul de Politici Publice, plățile informale ale unei familii, în valoare absolută, au crescut, pe parcursul ultimilor ani, aproape de două ori: de la cca. 1600 de lei, în anul 2015, până la aprox. 3400 de lei, în anul 2017.
O parte semnificativă dintre părinți (cca. 34,3% dintre respondenți) nu au putut identifica un motiv concret, optând pentru răspunsul: „plătesc toți, plătim și noi”. Altă parte dintre părinți (cca. 26,5%) au indicat că efectuarea de plăți le permite să participe activ la viața școlară a propriilor copii.
”Astfel de răspunsuri pun în evidență necesitatea de a extinde și a diversifica activitățile de atragere a părinților în viața școlii, de a le oferi modele și exemple de bune practici, însă aceste modele ar trebui să pună accentul nu pe plăți, care, dacă și sunt, trebuie să fie formale și legitime, ci pe participarea părinților la administrarea școlii, la dezvoltarea curriculumului la decizia școlii, la desfășurarea împreună cu copiii a diverselor activități extra-curriculare.”, a menționat Anatol Gremalschi, doctor habilitat, profesor universitar, director de programe Institutul de Politici Publice.

Membrii platformei vin cu un îndemn de aderare la grupul lor – care poate fi găsit pe Facebook: https://www.facebook.com/groups/2079733182066889/  - către toți doritorii de a se implica în soluționarea problemelor din sistemul de învățământ pentru a îmbunătăți calitatea educației și, implicit, al viitorului Republicii Modova. Evenimentul face parte din inițiativa Fundației Soros-Moldova de sporire a expertizei în domeniul politicilor educaționale din cadrul Proiectului de Sprijinire a Educației / Departamentul Buna Guvernare, cu suportul financiar al Fundațiilor pentru o Societate Deschisa.