Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Cum small data pot îmbunătăți accesul la justiție pentru persoanele defavorizate?

Un chiriaș poate rămâne fără adăpost pentru că nu cunoaște cum să conteste ordinul de evacuare al unui proprietar. Un fermier nu poate dovedi proprietatea legală a terenurilor indigene. O femeie tânără nu poate avea acces la îngrijirea medicală garantată de stat, deoarece nu dispune de o documentație corectă.

Toate acestea, sunt exemple despre cum barierele către justiție sunt cauza dar și consecința sărăciei și a inegalității. Fără a avea un acces semnificativ la justiție, este mult mai probabil ca populația să se confrunte cu probleme legate de sănătate, ocuparea forței de muncă, adăpost și educație.
 
Aceste subiecte stau la baza eforturilor depuse de Fundațiile pentru o Societate Deschisă și de alți parteneri pentru a motiva guvernele lumii să respecte promisiunea făcută în cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă și anume de a oferi "acces egal la justiție pentru toți". Dar cum arată asta de fapt? Cum putem măsura? Și cum ne dăm seama ce funcționează și ce nu?
 
Mulțumită celor peste 50 de sondaje privind necesitățile legale care s-au desfășurat pe scară largă în mai mult de 30 de țări, acum știm mai bine ca niciodată despre predominanța diferitelor probleme juridice, inegalitățile globale în experiența oamenilor cu legea, barierele comune în calea justiției, precum și costurile sociale și economice ale accesului ineficient la justiție. Recent, statisticile Proiectului Mondial pe Justiție din 2018  au furnizat date comparabile privind necesitățile legale și accesul la justiție la scară globală. Identificarea necesităților, este un lucru important, dar cum putem crea și susține soluții eficiente de acces la justiție?
 
Printr-o singură cale: este nevoie de mai multe și mai calitative small data din cadrul sistemelor de justiție. Small data sunt extrase din experiența utilizatorului și oferă o modalitate accesibilă de a înțelege și de a aborda problemele specifice. Acestea includ, de exemplu, datele din cazurile individuale colectate de organizațiile ce servesc comunități defavorizate și marginalizate, astfel conturându-se problemele cu care se confruntă oamenii reali.
 
Odată ce sunt colectate și analizate, aceste date pot ajuta la identificarea problemelor ce contează pentru comunitate. Ele de asemenea pot contribui la conturarea celor mai bune modalități de abordare a acestor probleme și ne pot ajuta să evaluăm impactul efectiv al unei anumite soluții. În același timp small data pot să ne ofere informații pentru a convinge guvernele și finanțatorii privați să investească în asigurarea unor sisteme de justiție bazate pe comunitate, demonstrând cum o soluție cu costuri reduse poate economisi bani și, uneori, pot preveni o criză costisitoare.
 
Deși nu înlocuiește studiile la scară largă ale necesităților juridice, colectarea acestor date este mai puțin costisitoare, deoarece sunt generate prin prestarea zilnică de servicii juridice. De asemenea, ele adaugă o perspectivă importantă imaginii de ansamblu, întrucât reflectă experiența actorilor implicați în procesele juridice în timp real, în timp ce  sondajele se bazează mai mult pe memoriile și percepțiile oamenilor.
 
Pentru a explora acest potențial, Inițiativa privind Justiția a Fundațiilor pentru Societatea Deschisă, precum și câteva fundații naționale s-au alăturat echipei The Engine Room, o organizație internațională care ajută organizațiile nonprofit să valorifice la maximum datele și tehnologiile ca să cerceteze modul în care organizațiile colectează, administrează, analizează și împărtășesc datele în sistemele juridice bazate pe comunitate.
 
Concomitent, am cercetat rolul pe care îl joacă tehnologiile de gestionare a cazurilor în efortul organizațiilor de a-și îmbunătăți calitatea activităților de pledoarie și de a putea oferi servicii unui număr mai mare de persoane într-o manieră mai practică și eficientă. Raportul nostru descrie utilizarea și impactul tehnologiei în gestionarea cazurilor în Indonezia, Moldova, Mongolia, Sierra Leone și Africa de Sud, bazat pe interviurile cu o serie de organizații ale societății civile, specialiști IT și reprezentanți ai guvernului.
 
Lecțiile învățate:
 
  • Principalele date ale cazului pot ajuta la identificarea, într-un mod convingător, a problemelor ce necesită soluții bazate pe prioritățile locale. În 2012 și 2013, de exemplu, organizația sud-africană Black Sash a folosit datele de caz de la birourile locale de consultanță comunitară, pentru a descoperi că banii au fost în mod sistematic și necorespunzător extrași din plățile de beneficii guvernamentale ale oamenilor. Folosind date ale peste 120 de cazuri, din trei provincii diferite, Black Sash a desfășurat o campanie care a pus capăt cu succes acestei practici nocivă.
  • Colectarea mai multor date privind asistența juridică și justiția comunitară pot demonstra amploarea și impactul accesului la justiție. De exemplu, Consiliul Național de Asistență Juridică Garantată de Stat din Moldova (CNAJGS) a introdus recent un sistem care va colecta date despre activitățile para-juriștilor la nivel național, în așa mod contribuind la constituirea cazurilor încât să fie găsite soluții eficiente pe termen lung. De asemenea, poate genera perspective asupra problemelor complexe prin schimbul de date între organizații, așa cum au demonstrat acele organizații din Regatul Unit al Marii Britanii, care au colaborat pentru a investiga nevoile de consultanță, comune în rândul persoanelor fără adăpost.
  • Datele preluate din cazuri pot demonstra că justiția comunitară reduce cheltuielile publice, limitând utilizarea resurselor de stat. De exemplu, o analiză din perioada 2007-2010 a 338 de cazuri din Indonezia a arătat că para-juriștii din Indonezia au găsit adesea soluții alternative care au minimalizat necesitatea implicării poliției, mediind între părțile aflate în conflict în 54% din cazurile analizate. Fundațiile pentru o Societate deschisă, în prezent colaborează cu organizațiile din Africa de Sud și Sierra Leone pentru a efectua mai departe cercetări menite să demonstreze beneficiile economice pentru guverne, precum și pentru a facilita extinderea prestării serviciilor juridice.
  • Sistemele tehnologice bine organizate pentru colectarea datelor preluate din cazuri, pot face ca abilitarea juridică să fie și mai eficientă, prin reducerea costului și a timpului cheltuit pe administrare. Prin înlocuirea proceselor manuale cu un nou sistem de gestionare a informațiilor colectate, Asistența Juridică din Africa de Sud a redus numărul de manageri necesari pentru procesarea datelor de la 64 la 5. Ministerul Justiției și a Drepturilor Omului din Indonezia a declarat că trecerea la un sistem on-line a dublat suma de bani rambursată cu succes organizațiilor independente de asistență juridică la nivel național.
  • Colectarea eficientă și cu regularitate a datelor poate face organizațiile mai receptive. Organizațiile cu care am comunicat în Sierra Leone au început să utilizeze datele de caz atât pentru a identifica nevoile de formare ale para-juriștilor, cât și pentru a pune în lumină întrebări precum care ar fi proporția persoanelor care accesează instanțele locale mai degrabă decât sistemul judiciar formal.

Cercetarea noastră sugerează că valorificarea beneficiilor sistemelor de gestionare a cazurilor necesită timp și resurse; atenție deosebită la context; precum și un angajament susținut asupra nevoilor utilizatorilor. Dar, în același timp evidențiază cum small data pot avea un impact mare. Reunind experiențe dintr-o gamă largă de contexte naționale pentru a identifica strategii și abordări utile, Fundațiile pentru o Societate Deschisă își propune să contribuie la acest proces.