Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Inițiativa Civică „Pentru un Parlament Curat 2018” va monitoriza candidații la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova

 Organizaţiile neguvernamentale Asociația pentru Democraţie Participativă „ADEPT”, Asociaţia Presei Independente (API), Centrul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei (CAPC) şi Centrul de Investigaţii Jurnalistice (CIJM) au lansat vineri, 13 iulie 2018, Iniţiativa Civică „Pentru un Parlament Curat 2018”, implementată cu susținerea financiară a Departamentului Buna Guvernare.

 
Inițiativaîși propune să monitorizeze candidaţii la funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XXI-a, în baza a patru criterii: integritatea în activitatea politică, integritatea în gestionarea averii și a intereselor personale, integritatea în exercitarea funcțiilor publice și/sau de partid, cazier judiciar. Scopul urmărit de organizaţiile neguvernamentale constituente ale Iniţiativei este promovarea votului informat şi conştient la alegerile parlamentare, dar şi a principiului integrităţii persoanelor cu funcţii publice.
 
”Avem convingerea că viitorii deputați trebuie să fie oameni destoinici care vor activa în interesele poporului și nu în interesul propriu. Pentru aceasta trebuie să existe un angajament civic puternic de a avea persoane integre în funcții publice. Indiferent de prețul pe care îl pune actuala guvernare pe noțiunea de ”integritate”, noi, societatea civilă avem obligația de a monitoriza integritatea tuturor candidaților, astfel încât cetățenii să-și dea votul conștient în favoarea unei sau altei candidaturi”, a declarat Petru Macovei, director executiv al Asociației Presei Independente.
 
În cadrul Iniţiativei Civice „Pentru un Parlament Curat 2018”, un grup de jurnalişti de investigație vor monitoriza atât listele candidaţilor prezentate de partidele politice cu şanse de accedere în viitorul Parlament, cât și alți potențiali candidați ai partidelor politice sau candidați independenți în circumscripţia naţională şi în cirmuscripţiile uninominale. ”Sarcina noastră este de a informa alegătorii, a menționat Cornelia Cozonac, președinta Centrului de Investigații Jurnalistice. Documentarea se va face exclusiv din sursele publice, iar echipa de juriști implicată în activitățile proiectului va verifica veridicitatea informațiilor.”
 
Mariana Kalughin, expertă a Asociației ADEPT, a explicat că monitorii vor căuta să afle dacă candidații și-au depus la timp declarațiile, dacă acestea au fost complete și nu au conținut informații eronate. Cetățenii vor mai afla și dacă unii pretendenți la fotoliul de deputat au indicat bunuri cu o valoare vădit mai mică decât cea a pieței, inclusiv dacă au condiții de trai și duc un mod de viață care nu e pe potriva remunerării lor. Iar dacă printre doritorii de a accede în Parlament vor fi persoane care au deținut funcții publice, în cazul lor se va menționa dacă au au promovat meritocrația și transparența, a mai adăugat Mariana Kalughin.
În total, organizaţiile neguvernamentale îşi propun să monitorizeze în jur de 450 de potenţiali candidaţi în campania pre-electorală şi să elaboreze, în campania electorală, până la 250 de profiluri scurte ale candidaților înscrişi în listele partidelor care se vor înregistra la alegeri sau ale candidaţilor independenţi înregistraţi. Profilurile și investigațiile realizate vor fi publicate în mai multe surse de informare media naţionale şi locale şi vor putea fi accesate pe portalurile www.Moldovacurata.md, www.Anticoruptie.md și www.Investigatii.md.
 
Pentru a responsabiliza clasa politică din Republica Moldova, Inițiativa Civică „Pentru un Parlament Curat 2018” le propune partidelor politice să completeze de sine stătător un chestionar pentru fiecare candidat pe care partidul intenționează să-l includă în listă, atât în circumscripția națională cât și în circumscripțiile uninominale şi să transmită aceste informaţii pentru verificare organizaţiilor membre ale Iniţiativei Civice.
 
Organizaţiile fondatoare ale Inițiativei Civice pentru un Parlament Curat au realizat monitorizări similare ale candidaţilor la alegerile parlamentare din 2009, 2010 şi 2014.
 
Inițiativa este implementată de ADEPT, API, CAPC şi CIJM cu susținerea financiară a Fundației Soros-Moldova/Departamentul Buna Guvernare. Acțiunile întreprinse în cadrul proiectul țin de responsabilitatea implementatorilor și nu reflect neapărat pozțiția Fundației Soros-Moldova.