Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.
 

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.
 

Sănătate publică

 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Asigurarea financiară și tehnico-materială a instituțiilor medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală – obligația autorităților sau a instituțiilor? Opinie juridică

Sunt sau nu obligate autoritățile publice centrale și locale să asigure financiar și tehnico-material instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală în calitatea lor de fondator? Iată una din principalele întrebări la care au intenționat să găsească răspunsul experții din cadrul biroului asociat de avocați ”Efrim, Roșca și asociații” (ERA).
 
În luna iunie curent, Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (PAS) a solicitat juriștilor să efectueze o analiză minuțioasă a legislației în vigoare pentru a emite o opinie juridică referitoare la obligativitatea sau neobligativitatea autorităților de a asigura financiar și tehnico-material instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (SAOAM), în calitatea lor de fondator; precum și legalitatea, în raport cu legislația cu privind ajutorul de stat, a obligației autorităților de a asigura financiar și tehnico-material aceste instituții și nu în ultimul rând coraportul între prevederile legale de întreţinere a instituțiilor medicosanitare publice încadrate în SAOAM şi Constituţia Republicii Moldova.
 
Una din concluziile la care au ajuns experții ERA este că potrivit legislației în vigoare, fondatorii instituţiilor medico-sanitare publice poartă răspundere pentru asigurarea lor financiară şi tehnico-materială, pentru organizarea de asistenţă medicală şi pentru calitatea ei.
 
În același timp, însă, Statul a dispus crearea unui fond separat - fondul de dezvoltare şi modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale, fond ce vizează instituţiile medico-sanitare publice încadrate în SAOAM. ”Printr-o interpretare logică, menționează autorii opiniei juridice, apreciem că, acordarea asistenţei medicale asigurate obligatoriu şi, implicit, acestor forme de servicii medicale implică atât activitatea medicului, a asistentelor şi celuilalt personal implicat la acordarea serviciilor medicale, medicamentele utilizate la tratarea pacientului în cadrul serviciilor medicale date, cât şi utilajul cu care are loc acordarea serviciilor medicale respective. Totodată, nu putem vorbi despre acordarea deplină şi calitativă a serviciilor medicale şi a formelor de asistenţă medicală în afara instituţiilor-medicale. Astfel, opinăm ca fiind aproape imposibilă acordarea de servicii medicale calitative şi complete într-o instituţie medico-sanitară care nu deţine echipamentul necesar specific pentru diagnosticarea şi tratarea maladiilor şi afecţiunilor acoperite de Programul unic, într-o instituţie/clădire care, administrativ şi tehnic nu corespunde cerinţelor stabilite pentru o instituţie spitalicească.”, au conchis autorii.
 
Aceasta, însă, conform opiniei juridice, nu înseamnă că, din contul contribuţiilor financiare, statul trebuie să întreţină regulat instituţiile medico-sanitare publice care activează pe principii de autofinanţare şi să acopere cheltuielile lor curente. Totodată, însă, statul, fiind legat de obligaţia constituţională de acordare a unui minim de asistenţă medicală cetăţenilor săi, trebuie să se îngrijească atât de volumul serviciilor medicale, cât şi de calitatea lor. Or, calitatea serviciilor şi asistenţei medicale acordate în cadrul SAOAM este direct determinată inclusiv de condiţiile de acordare a acestor servicii.
 
Pentru a accesa documentul integral, faceți click aici.
 
Această opinie juridică a fost realizată în cadrul proiectului „Monitorul Sănătăţii pentru o bună guvernare în RM”, implementat de Centrul pentru Politici și Analize în Sănătate (Centrul PAS), cu suportul financiar al Fundaţiei Soros-Moldova, Departamentul Sănătate Publică. Informaţiile și concluziile expuse în această opinie juridică aparţin în exclusivitate autorului și nu sunt împărtăşite neapărat de Fundaţia Soros-Moldova.