Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

LICITAȚIE RELANSATĂ. Fundația Soros Moldova selectează o companie pentru organizarea evenimentelor

LICITAȚIE RELANSATĂ. 

Fundația Soros Moldova este o organizație neguvernamentală, nonprofit și apolitică, înființată în anul 1992 de către filantropul George Soros.

Fundația Soros Moldova promovează valorile societății deschise, sprijină democrația, susținând ideile inovative și încurajând vizionarii, care produc schimbări pozitive, pentru ca Moldova să devină un loc mai bun pentru trai.

În anul 2022, Fundația împlinește 30 de ani de la creare. Cu acest prilej, este programată realizarea unei serii de activități publice. Pentru buna organizare a activităților, precum și pentru suportul logistic aferent, Fundația Soros Moldova intenționează să contracteze serviciile unei companii specializate, care demonstrează profesionalism și bună-credință, și care are resursele și experiența necesară.

La prezenta licitație deschisă sunt invitate să participe companiile – persoane juridice înregistrate în Republica Moldova, care pot să demonstreze experiența, urmarea bunelor practici în angajamentele anterioare, buna reputație și capacitatea de realizare a sarcinilor propuse.

Dosar de participare
Înainte de pregătirea dosarului de participare, noi recomandăm analiza atentă a Termenilor de referință anexați. Dosarul de participare va fi expediat în două mesaje separate, prin email, în modalitatea descrisă în segmentul „Transmiterea ofertelor”, în Instrucțiuni.

Oferta Tehnică
1. Document care atestă înregistrarea companiei în Republica Moldova
2. Descrierea companiei și procedurilor de lucru
3. Portofoliu și descrierea celor mai importante și relevante proiecte similare
4. CV-urile echipei de proiect. Echipa trebuie să fie formată din cel puțin 3 persoane: manager de proiect, responsabil de organizarea evenimentelor, responsabil de relațiile cu presa. CV-urile trebuie să confirme calificarea și experiența necesară a membrilor echipei.
5. Metodologia și propunere de plan de lucru
6. Alte documente în susținerea ofertei.

Oferta Financiară
Oferta financiară urmează să fie realizată și transmisă în conformitate cu modelul propus. Oferta financiară va fi prezentată în forma unui comision – rată calculată din costul serviciului prestat, subcontractat sau a bunului achiziționat.

Transmiterea ofertelor
Ofertele tehnică și financiară vor fi expediate prin email, în două mesaje separate, la adresa procurement@soros.md cu mențiunea în linia de subiect „Event management – oferta tehnică” și respectiv „Event management – oferta financiară”, până în data de 28 aprilie 2022, ora 23:59. Oferta financiară trebuie să fie expediată într-un fișier protejat cu o parolă, care va fi expediată separat, la solicitarea reprezentanților Fundației Soros Moldova. Dosarele incomplete și/sau cele expediate după termenul limită indicat nu vor fi luate în considerație pentru evaluare.

Întrebări și răspunsuri
Orice companie care intenționează să depună dosarul de participare este în drept să adreseze întrebări de precizare. Toate întrebările vor fi adresate în scris, prin email, în adresa domnului Dmitri Gudumac, manager de comunicare, email dgudumac@soros.md.
Termenul-limită pentru adresarea întrebărilor este 26 aprilie 2022, ora 23:59.
Lista de întrebări și răspunsuri va fi publicată în anunțul licitației deschise, pe site-ul soros.md.

Documente anexate
Termeni de referință
Instrucțiuni pentru participanți
Model de ofertă financiară
Întrebări și Răspunsuri