Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Specialist Materiale Informaţionale şi Training în cadrul Programului Sănătate Publică

 Fundaţia Soros – Moldova (FSM) anunţă lansarea concursului pentru poziţia de Specialist Materiale Informaţionale şi Training (SMI&T) în cadrul Programului Sănătate Publică, subprogram Reducerea Riscurilor (Prevenire HIV/SIDA în rîndul grupurilor vulnerabile). Postul este pentru o perioadă determinată, de 4 luni, cu eventuală posibilitate de prelungire. Începutul activităţii, decada 3a a lunii noiembrie 2010.

SMI&T va contribui la elaborarea, publicarea şi coordonarea distribuirii materialelor informaţionale şi va organiza traininguri şi evenimente în domeniul prevenirii HIV/SIDA implementate în cadrul proiectelor finanţate de FSM din grantul GFATM (Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria). Data limită de aplicare este 15 noiembrie 2010, ora 14.00.

Cerinţe faţă de persoanele care doresc să participe la concurs:

  • Studii superioare în ştiinţe sociale;
  • Experienţă de lucru în implementarea proiectelor;
  • Abilităţi de a face sinteză şi compila rapoarte;
  • Abilităţi de a lucra independent şi în echipă;
  • Deprinderi de comunicare şi negociere;
  • Flexibilitate, disponibilitate de a lucra într-un mediu dinamic, prioritiza activităţile şi a lucra supraprogram la necesitate;
  • Abilităţi de lucru la calculator: Microsoft Office;
  • Cunoaşterea la un nivel înalt a limbilor română, engleză şi rusă (oral şi scris);

Experienţa de lucru în implementarea activităţilor de training şi/sau elaborare, publicare de materiale informaţionale într-un proiect similar va fi considerată un avantaj;
Experienţa de lucru în organizaţiile care implementează activităţi de prevenire în domeniul HIV/SIDA, susţinere şi suport pentru Persoanele cu HIV/SIDA/Grupurile Vulnerabile va constitui un avantaj.


Persoanele interesate vor prezenta/expedia curriculum vitae (CV) actualizat la adresele electronice foundation@soros.md şi vslobozian@soros.md nu mai tîrziu de 15 noiembrie 2010, ora 14.00. Doar persoanele care vor fi preselectate vor fi contactate.


sau la adresa:

Fundaţia Soros – Moldova, 
Program Sănătate Publică/Reducerea Riscurilor
Strada Bulgară 32, MD 2001, 
Chişinău, Republica Moldova 
pentru Vitalie Slobozian 

nu mai târziu de 15 noiembrie 2010, ora 14.00.

Persoanele preselectate vor fi testate.

Informaţii adiţionale la telefonul 27 00 31, fax 27 05 07