Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Coordonator pentru domeniul responsabilitate judiciară şi justiţie penală în cadrul Programului de Drept al FSM

Programul de Drept al Fundației Soros-Moldova urmăreşte crearea mecanismelor coerente şi durabile de monitorizare a puterii judecătoreşti de către societatea civilă şi promovează dezvoltarea mecanismelor interne de responsabilitate judecătorească (judicial accountability).

Responsabilități:
- Coordonarea și implementarea proiectelor pe domeniul vizat;
- Pregătirea și organizarea activităților planificate;
- Coordonarea activității grupurilor de experți ai programului;
- Pregătirea materialelor și agendei de lucru ale ședințelor grupului de experți;
- Asigurarea comunicării cu partenerii programului;
- Asigurarea circulației informației în cadrul programului;
- Monitorizarea, evaluarea activităților proiectului și elaborarea rapoartelor narative periodice privind implementarea proiectului, în limbile română și engleză.

Cerințe:
- Studii superioare juridice (diploma de studii post-universitare, precum și experiența de cercetare vor constitui un avantaj);
- Cunoașterea temeinică a normelor și standardelor Națiunilor Unite, Consiliului Europei, Uniunii Europene, precum și a altor standarde internaționale relevante în domeniul justiției penale şi a reformelor justiţiei;
- Cunoștințe în domeniul justiției penale naționale. Cunoașterea parcursului istoric al reformelor la care a fost supus sistemul de justiție al Republicii Moldova după declararea independenței;
- Abilități de organizare și experiență în domeniul coordonării proiectelor;
- Abilități analitice avansate și de elaborare a rapoartelor în limbile română și engleză;
- Cunoștințe temeinice de terminologie juridică și capacitatea de a vorbi și scrie fluent în limbile română și engleză;
- Abilități bune de management, comunicare și negociere.

Persoanele interesate vor prezenta dosarele care vor conține CV-ul, o scrisoare de intenție, precum și copia buletinului de identitate până la sfârșitul zilei de 25 octombrie 2013 la adresa de email: vmunteanu@soros.md sau la sediul Fundației Soros-Moldova (mun. Chișinău, str. Bulgară 32). Persoană de contact: Victor MUNTEANU, tel. 022 270031. Vor fi contactate doar persoanele selectate.