Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de selectare a unei echipe de consultanţi naţionali pentru elaborarea unui studiu privind situaţia organizaţiilor societăţii civile din UTA Găgăuzia

Fundaţia Soros-Moldova
Departamentul Buna Guvernare
Proiect „Dezvoltarea societăţii civile în UTA Găgăuzia”

în parteneriat cu Centrul Naţional de Asistenţă şi Informare a Organizaţiilor Non Guvernamentale din Moldova CONTACT şi Asociaţia Obştească Piligrim-Demo, cu susținerea financiară a Comisiei Europene, anunță un concurs de selectare a unei echipe de consultanţi naţionali, care să participe la elaborarea unui studiu privind situaţia organizaţiilor societăţii civile din UTA Găgăuzia

La concurs sunt invitate companii, organizaţii sau echipe de experţi, care vor participa la elaborarea unui studiu privind situaţia organizaţiilor societăţii civile din UTA Găgăuzia, în conformitate cu Termenii de Referință, anexați mai jos.

În cadrul concursului, prioritate se va da consultanților care au experiență de lucru cu organizațiile societății civile şi experienţă în elaborarea unor studii similare. Includerea în cadrul echipei a unui expert sociolog este obligatorie.

Pentru participare, fiecare ofertant va depune oferta tehnică și financiară separat, în plicuri sigilate. Cele două oferte vor fi sigilate într-un plic adăugător.

Oferta va fi adresată și trimisă la adresa: Fundaţia Soros-Moldova, Str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Republica Moldova. În atenţia Elenei Vacarciuc, director financiar. Se acceptă oferte primite prin poştă, curier, aduse direct la Fundaţia Soros-Moldova, sau prin e-mail, în conformitate cu instrucţiunile de participare (anexate mai jos).

Termenul limită de prezentare a ofertelor la concurs – 2 martie 2017, ora 16.00.

Ofertele vor fi deschise în prezenţa ofertanţilor şi examinate ulterior de către Comisia de Licitaţie a Fundaţiei.

Ofertanţii vor fi anunţați până la data de 7 martie 2017 despre rezultatul concursului.

Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la tel.: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Alexandru Musteaţă, Director de Proiect, e-mail: amusteata@soros.md, sau Cristina Vîrlan, Asistent de Proiect, e-mail: cvirlan@soros.md