Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de selectare a unei întreprinderi/companii producătoare de textil imprimat, pentru confecționarea drapelelor de culoare albastră cu emblematica Uniunii Europene imprimată.

Programul Bună Guvernare al Fundației Soros Moldova, anunță concursul de selectare a unei întreprinderi/companii producătoare de textil imprimat, pentru confecționarea drapelelor  de culoare albastră cu emblematica Uniunii Europene imprimată.
 
Dosarul  ofertantului trebuie să conțină:
-          copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;
-          dovadă de experiență anterioară prin expunerea unui portfoliu a comenzilor anterior elaborate;
-          oferta financiară;
-          termenul de executare.
NB. Fundaţia îşi rezervă dreptul de a solicita şi alte documente în cadrul evaluării (de exemplu - certificat de lipsă sau existență restanțelor față de bugetul public național, copia ultimului raport financiar cu ștampila Direcției Generale pentru Statistică, etc.).
 
Parametrii tehnici ai produsului:
-          1200 bucăți
-          paleta de culori, în conformitate cu ghidul grafic al emblemei drapelului european;
-          compoziția textilă polyester;
-          dimensiunea unității de 1,5m x 1,0 m;
-          confecționate pentru fixarea ulterioară a acestora pe hampe;
 
Selecția se va face în baza:
-          mostre a materialelor textile pentru fabricarea drapelelor;
-          documentelor solicitate mai sus;
-          exemple ale unor lucrări similare efectuate anterior;
-          raport optim preț - calitate;
-          operativitatea de executare a 1200 bucăți.
 
Oferta va fi prezentată în limba română, până la data de 21 mai 2014 ora 17:00 în format tipărit în plic sigilat la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară 32, pe numele dnei Elena Vacarciuc, Director financiar, cu menţiunea denumirii complete a concursului și datelor de contact ale ofertantului.
 
Pentru  informaţii suplimentare: tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Olga Crivoliubic,  Directorul Programului Buna Guvernare,ocrivoliubic@soros.md.