Soros Foundation Moldova (FSM)

Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune

 

Departamentul Sănătate Publică al Fundației Soros Moldova în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis au inițiat implementarea Proiectului “Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, a demarat la 1 februarie 2021 și va avea o durată de 42 de luni.

Proiectul are scopul de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social pentru a deveni piloni puternici în dialogul privind politicile sociale și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile.
În cadrul proiectului OSC 1) vor avea acces la fondurile europene printr-un program de granturi pentru dezvoltarea, extinderea și îmbunătățirea serviciilor sociale destinate persoanelor din grupurile vulnerabile și 2) vor primi suport continuu și asistență tehnică pentru a dezvolta servicii sociale durabile în parteneriat cu autoritățile publice și structurile sectoriale.
Cu suportul Proiectului, OSC beneficiare de granturi vor fi capacitate și pregătite să răspundă provocărilor cauzate de urgențe cum ar fi pandemia COVID 19, astfel asigurând continuitatea și flexibilitatea prestării serviciilor sociale și facilitarea accesului categoriilor de populație vulnerabile la suport și asistență.
Proiectul va contribui la crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea sustenabilității financiare a OSC din domeniul social, cu un accent special pe contractarea serviciilor sociale din fonduri publice. În cadrul proiectului va fi elaborată și pilotată metodologia de costificare a serviciilor sociale precum și Ghidul contractării sociale. OSC vor fi încurajate să acționeze ca actori importanți în elaborarea și dezvoltarea politicilor sociale.
Proiectul urmărește ca OSC să devină vizibile și apreciate pentru eforturile depuse în comunități și pentru contribuția lor la crearea comunităților incluzive.
Oportunități de finanțare în cadrul proiectului:
1. Concurs de grant pentru a selecta o organizație de media care va oferi suport în implementarea acțiunilor de comunicare și vizibilitate cu referire la activitățile proiectului.
2. Program de granturi pentru organizațiile societății civile care în parteneriat cu autoritățile publice locale vor crea/dezvolta/extinde/ îmbunătăți serviciile sociale destinate persoanelor din grupurile vulnerabile.