Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Concurs pentru selectarea unei companii sociologice care să participe la elaborarea unui studiu baseline

 Departamentul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Molodova, în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene, anunță un concurs de selectare a unei companii sociologice, care să participe la elaborarea unui studiu de baseline.

 
Scopul studiului de baseline este documentarea și analiza situației curente pentru a identifica și informa acțiunile pentru implementarea proiectului.
 
Obiectivele de bază ale studiului de baseline sunt:
 
  • Identificarea nevoilor de servicii sociale pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copii vulnerabili în fiecare raion în baza cartografierii serviciilor sociale existente și cercetării nevoilor de servicii;
  • Identificarea capacităților existente și a nevoilor de instruire în dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copii vulnerabili în fiecare raion în baza cercetării experiențelor existente ale OSC-urilor și autorităților publice centrale și locale;
  • Identificarea celor mai bune practici de parteneriat dintre OSC-uri și autorități publice centrale și locale în vederea dezvoltării serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copii vulnerabili la nivel de fiecare raion;
  • Elaborarea recomandărilor practice pentru îmbunătățirea capacităților OSC-urilor și a autorităților publice centrale și locale în vederea dezvoltării unor servicii sociale de calitate pentru persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copii vulnerabili. 
Pentru realizarea Studiului de baseline Fundaţia Soros-Moldova selectează o companie sociologică, care va realiza cercetarea cantitativă și calitativă în teren.
Pentru a participa în cadrul concursului, companiile vor depune dosarele de participare completate, în plicuri sigilate, la recepția Fundației Soros-Moldova, în atenția Directorului Financiar. Dosarele pot fi transmise și prin intermediul poștei electronice.
Termenul limită de prezentare a dosarului: 22 mai 2018, ora 16:00.
 
Dosarul va include atât oferta tehnică, precum şi cea financiară. Ofertele tehnică şi financiară se vor prezenta în două plicuri sigilate separate. Respectiv, prin poșta electronică vor fi transmise două e-mail-uri diferite, cu mențiunile aferente.
Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi, vezi atașat mai jos..
 
Ofertele vor fi expediate la următoarea adresă: Fundaţia Soros-Moldova, Chişinău, MD-2001, str. Bulgară nr. 32, sau prin e-mail la adresa evacarciuc@soros.md, în conformitate cu instrucţiunile pentru ofertanţi.
 
Ofertele tehnice vor fi deschise pe data de 22 mai 2018, ora 16:30, la sediul Fundaţiei.
 
Pentru informaţii suplimentare, ne puteți contacta la tel: 270031, 270232, 274480, fax 270507, Alexandru Florea, director de proiect, e-mail: aflorea@soros.md, Ștefan Ivanov, asistent de proiect, e- mail: sivanov@soros.md