Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Promovarea participării civice în contestarea actelor de corupție și responsabilizarea autorităților publice, concurs de granturi

Departamentul Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova lansează un concurs de propuneri de proiecte pentru promovarea participării civice în vederea contestării și reducerii oportunităților de corupție prin sporirea transparenței și responsabilizării guvernării la nivel central și local.

Misiunea Departamentului Buna Guvernare este de a spori transparența, responsabilitatea, eficiența și eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană. Scopul acestui concurs de granturi este de a identifica și susține proiecte ce încurajează participarea, implică cetățenii în procesele de luare a deciziilor, și contribuie la responsabilizarea autorităților publice centrale și locale. Propunerile de proiecte prezentate la concurs urmează să includă activități novatoare, să demonstreze modalitățile de atingere a impactului așteptat și a durabilității post-finanțare. Este încurajată includerea în propunerile de proiecte a unei componente privind elaborarea de politici și a unor acțiuni de advocacy în baza rezultatelor obținute în urma implementării proiectului.

Durata unui proiect va fi de până la 12 luni.
Bugetul estimativ pentru finanțarea unui proiect, de regulă, nu va depăși 40 000 USD.

În cadrul acestui concurs de granturi vor fi acceptate propuneri de proiecte ce se încadrează în una din cele două direcții prioritare:

Prioritatea 1. Promovarea integrității, contestarea comportamentului corupt, și a managementului netransparent al fondurilor publice în activitățile autorităților locale și centrale

Vor fi finanțate proiecte orientate spre:

A. Descurajarea / reducerea premiselor de corupție în instituțiile de stat. Exemple de activități eligibile pentru a fi susținute includ, dar nu se limitează la: monitorizarea activităților guvernului central, a integrității funcționarilor, a procesului bugetar, monitorizarea modalității de utilizare a mijloacelor publice la întreprinderile de stat, monitorizarea achizițiilor publice, a eficienței managementului instituțiilor de stat, în domenii precum transport, telecomunicații, industrie extractivă, etc.
B. Monitorizarea activității și a performanțelor autorităților locale (în 2017 prioritate va fi acordată monitorizării autorităților locale din municipiul Chișinău).

Prioritatea 2. Încurajarea participării civice în inițiative comunitare locale și în dezbateri publice

Vor fi finanțate proiecte care vor include:

  • Activități ce au potențialul de a mobiliza cetățenii prin abordarea unor subiecte de importanță pentru comunitățile locale, care în același timp generează și o cerere sporită de transparență și integritate a oficialilor pentru responsabilizarea acestora.
  • Activități ce ajută cetățenii să-și dezvolte abilitățile de gândire critică, să învețe despre mecanismele de participare în activități comunitare și dezbateri publice, de soluționare a problemelor comunitare (inclusiv la nivel urban) precum și advocacy pentru promovarea soluțiilor propuse.

În cazul în care o organizație intenționează să prezinte propuneri de proiecte pentru ambele priorități, urmează să fie prezentate dosare separate pentru fiecare propunere de proiect.

Criterii de eligibilitate

  • La concurs sunt invitate să participe organizațiile non-guvernamentale din Republica Moldova, active în domeniile bună guvernare, anti-corupție, participare civică și organizare comunitară, monitorizare a activității instituțiilor statului, cu experiență în elaborarea propunerilor de politici și advocacy.
  • Sunt încurajate să participe la concurs grupuri civice în proces de formalizare și organizațiile care cooperează cu grupuri civice neformale (inclusiv cele de tineret), cu experiență în implementarea activităților în domeniile menționate. În cazul propunerilor de proiecte din partea grupurilor civice neformale, va fi analizată experiența individuală a membrilor grupului respectiv și rezultatele activităților anterioare.
  • Proiectele trebuie să aibă obiective și rezultate clar definite (specifice, măsurabile, realiste și realizabile într-un segment de timp bine definit) și un buget bine argumentat.
  • Procurările de echipament vor fi finanțate doar în cazul unor necesități bine argumentate, astfel de costuri fiind analizate în mod aparte, aprobarea lor fiind la discreția Juriului Departamentului Buna Guvernare.
  • Fundația va finanța proiecte în limita bugetului disponibil și își rezervă dreptul să anunțe concursul în mod repetat, în cazul în care propunerile de proiecte recepționate nu vor corespunde cerințelor concursului.
  • Nu vor fi finanțate activități ce țin de promovarea unor entități politice sau/și religioase.

Procedura de participare în cadrul concursului

Pentru a participa la concurs, solicitanții urmează să expedieze în adresa Fundației un dosar care să includă:

În Cererea de finanțare urmează să fie indicat în mod clar direcția prioritară în care se încadrează propunerea de proiect.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 5 aprilie 2017, ora 17:00.

Dosarele incomplete sau depuse după data limită nu vor fi luate în considerație.

Dosarele de participare la concurs vor fi transmise în versiune electronică, în limba română, în adresa Directorului Departamentului Buna Guvernare, Petru Culeac - pculeac@soros.md și la adresa foundation@soros.md, cu mențiunea: „Concurs de Granturi Buna Guvernare[direcția prioritară în care se încadrează propunerea]”.

Pentru informații suplimentare: tel: 022-270031, 022- 270232, 022-274480, fax 022-270507