Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Concurs de selectare a unui liceu adițional pentru a participa la proiectul „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Fondului Youth Exchange și al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, implementează din 2018, împreună cu organizațiile-partenere – Centrul CONTACT din Cahul și Centrul de Resurse pentru Tineret DACIA din Soroca, proiectul „Abilitarea elevilor în vederea implicării în procesul decizional”. Scopul acestei inițiative constă în motivarea tinerilor de a se implica în procesul decizional prin intermediul Consiliului elevilor, funcțional și eficient, capabil să reprezinte interesele tuturor elevilor și să contribuie la creșterea calității procesului educațional.

Pentru anul 2020 organizatorii proiectului au decis extinderea numărului de instituții-participante din regiunea de nord a țării. În acest scop este anunțată înscrierea la concurs a liceelor, doritoare de a participa în proiect, din următoarele raioane: Soroca, Drochia și Florești. Proiectul se adresează elevilor din clasele de la a VIII-a până la a XI-a din cadrul instituției.

Instituția de învățământ selectată va beneficia de:

·      activități de dezvoltare a abilităților de lider la elevi;

·      sprijin în desfășurarea procesului participativ de elaborare  a propriului Regulament de creare și activitate al Consiliului elevilor;

·      asistență în constituirea nemijlocită a Consiliului elevilor în baza principiilor democratice;

·      consultanță  în elaborarea planului anual de activitate al Consiliului elevilor;

·       consolidarea capacității Consiliului elevilor în calitate de partener al administrației instituției, părinților și autorităților locale;

·     participare la evenimente regionale și naționale dedicate domeniului de interes al tinerilor.

Elevii din instituțiile participante la proiect au posibilitate de a învăța:

-       să se autocunoască și să-și cunoască mai bine semenii/colegii;

-       să-și dezvolte și îmbunătățească abilitățile de lider;

-       să identifice nevoile/problemele tinerilor din instituție/localitate din care fac parte;

-       să propună/determine soluții pentru nevoile/problemele identificate;

-       să pledeze pentru soluționarea problemelor și căutarea de soluții eficiente;

-       să coopereze în echipă și să acționeze concertat în atingerea obiectivelor trasate.

Activitățile proiectului vor fi desfășurate în perioada 1 februarie – 31 decembrie 2020.  

Pentru a participa la această inițiativă, instituția candidată va parcurge următorii pași:

·       va consulta cu elevii claselor VIII-XI intenția de participare la acest proiect;

·     va facilita convocarea ședinței Consiliului elevilor din instituție, la care va fi examinată posibilitatea participării în acest proiect, cu întocmirea unui proces verbal al ședinței, consemnat de membrii Consiliului elevilor;

·      va prezenta un acord/angajament în formă scrisă din partea administrației instituției de a oferi suport în promovarea proiectului la nivel de instituție, cu specificarea modalităților de conlucrare cu noul Consiliu al elevilor și menționarea așteptărilor privind dezvoltarea capacităților CE în vederea încurajării lor pentru implicarea în luarea de decizii la nivel de școală;

·       va obține acordul/confirmarea din partea comitetului părintesc de sprijinire a activităților din cadrul viitorului proiect;

·       va completa un Formular de participare, disponibil pe pagina web a Fundației: link 

Criteriile, în baza cărora se va face selectarea instituției:

-       Numărul claselor și al elevilor din clasele VIII-XI, doritori să se implice în inițiativă;

-       Criterii clare și transparente de implicare/reprezentare a tuturor grupurilor de elevi din instituție în Consiliul elevilor, în special a celor marginalizați/vulnerabili social;

-       Dovezi de implicare autentică a elevilor/Consiliului elevilor în identificarea problemelor și a soluțiilor posibile;

-       Disponibilitatea conducerii școlii și a părinților de a oferi susținere elevilor în vederea eficientizării activităților comune.

Termenul-limită de depunere a Formularului de participare este 15 ianuarie 2020, ora 14.00.

Formularul completat, semnat de către directorul instituției și reprezentantul Consiliului elevilor, însoțit de procesul verbal al ședinței Consiliului elevilor, acordul din partea administrației instituției și confirmarea din partea comitetului părintesc, va fi expediat în varianta scanată la adresa electronică a Directorului de proiect, Ana Corețchi - acoretchi@soros.md. Rezultatele concursului vor fi anunțate până la sfârșitul lunii ianuarie 2020. Doritorii de a participa la concurs pot lua legătura nemijlocit cu partenerul proiectului din regiunea nord, în cazul unor eventuale întrebări sau informații suplimentare: