Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The mission of the department is to enhance transparency, accountability, efficiency and effectiveness of government in accordance with the European agenda.

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

 

Our mission is to support and contribute to the development and promotion of health policies and practices based on evidence, which promotes human rights, social inclusion, and justice.

The Department also provides support to promote good governance in the health system through independent and neutral monitoring/evaluation of public health policies and health services.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

Other initiatives

Education Support Project

Înscrie-te la atelierul de politici educaționale

Fundația Soros-Moldova, cu suportul financiar al Programului de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă, va organiza pe data de 6 decembrie a.c. un Atelier de formare în domeniul politicilor educaționale pentru familiarizarea actorilor educaționali și a comunității experților din Republica Moldova cu experiența disponibilă la acest capitol la nivel internațional. Prioritară va fi creșterea capacității participanților la training de a analiza și interpreta datele PISA – ale Programului Internațional de Evaluare a Elevilor. Cursul de formare va fi oferit de Gabriel Bădescu, directorul Centrului pentru Studiul Democrației al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (România). Acest atelier se înscrie în inițiativa fundației Sprijinirea proiectelor de cercetare in domeniul educației în baza datelor PISA, prilejuită de lansarea la 3 decembrie a.c. a Raportului Global PISA 2018.

 

Scopul atelierului: familiarizarea specialiștilor din domeniul educației, reprezentanților sectorului asociativ (centre de analiză/think-tanks și ONG-uri active în domeniul educației) și ai mediului academic, cercetătorilor și experților preocupați de politici educaționale cu modalitățile de utilizare a bazei de date cantitative (PISA) în elaborarea si eficientizarea politicilor publice, în special din domeniul educației.

Prin Atelierul propus intenționăm să oferim cercetătorilor, cadrelor didactice, specialiștilor  din domeniu mai multe instrumente eficiente de analiză și interpretare a datelor pentru a dezvolta, eficientiza și fundamenta politicile educaționale în bază de dovezi și materiale factologice. Accentul se va pune pe guvernanța educației, luare de decizii în bază de dovezi, abordarea interdisciplinară și intersectorială a problemelor legate de eficacitatea, eficiența și relevanța învățământului general.

Obiectivele generale urmărite prin acest atelier:

  • oferirea imaginii de ansamblu asupra metodelor de cercetare/colectare a datelor și de analiză;
  • analiza caracteristicilor specifice unui studiu de politici educaționale;
  • examinarea unor studii de caz relevante;
  • interpretarea datelor PISA etc.

 

Solicitarea de participare va include:

  • CV-ul solicitantului, cu specificarea experienței în domeniu și a datelor de contact
  • Scrisoare de motivație (max. 2 pag.)

 

Dosarul de participare (formatul DOC) va fi expediat pe adresa de poștă electronică a Directorului Proiectului de Sprijinire a Educațional, Ana Corețchi – acoretchi@soros.md.

 

Termenul limită de depunere a solicitărilor de participare este  22 noiembrie 2019, ora 16.00.

 

Rezultatele selectării participanților la atelier vor fi anunțate până-n data de 29 noiembrie, pe pagina Fundației www.soros.md. Atelierul va fi organizat în perioada 6 decembrie, de la 10.00 până la 16.00, în Sala mică a Hotelului REGENCY. Pe parcurs va fi asigurat prânzul și pauzele de cafea. Participarea la atelier va fi confirmată prin certificate.

 

Informații suplimentare pot fi solicitate la tel. (022) 27 44 80 sau prin poșta electronică la adresa  acoretchi@soros.md.