Soros Foundation Moldova (FSM)

Good Governance

The goal of the Good Governance department is to enhance transparency, accountability, and efficiency of public authorities.

Our priorities:

Justice and Human Rights

The Justice and Human Rights Department’s vision of rule of law is built on the solid grounds of a fair, accessible and predictable justice delivery system, which effectively safeguards fundamental human rights.

The Department develops and implements activities in several areas, crucial for the fulfilment of its vision, including Human Rights, Judiciary, Access to Justice, and Criminal Justice.

 


OUR PRIORITIES

Public Health

The department's mission is to promote good governance in the health sector, to contribute to increasing the equitable access of the population to responsive health and social services, and to promote responsible actions for the protection of environment.

Media Program

Media Department's mission is to contribute to the development of an open, participatory, pluralistic and value-based society in the Republic of Moldova by organizing, supporting and financing activities aimed at encouraging the development of an independent media sector and improving access to information.

 

DEPARTMENT'S PRIORITIES

Other initiatives

Education Support Project

Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova constată succesele, deficienţele şi provocările de viitor ale asistenţei juridice garantate de stat

În cadrul proiectelor „Abilitarea Juridică a Comunităţilor Rurale prin Intermediul unei Reţele de Parajurişti Comunitari” şi „Promovarea unui Sistem Durabil de Asistenţă Juridică Garantată de Stat în Moldova”, implementate de Programul de Drept al Fundaţiei Soros-Moldova, au fost elaborate următoarele studii, analize şi publicaţii:

Studiul „Probleme cu caracter juridic ale populaţiei din R. Moldova cu soluţii şi fără”

Analiza "Evaluare asupra impactului Legii privind Asistenţa Juridică Garantată de Stat din R. Moldova"

- Raportul „Principalele concluzii ale unui proiect-pilot şi recomandări pentru extinderea reţelei de parajurişti în RM”

- Două manuale de lucru pentru parajurişti - “Îndrumarul Juridic Elementar pentru Cetăţeni” şi “Ghidul Metodologic pentru Parajurişti”