Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Sănătate publică

 
Misiunea departamentului: de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.
Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate.
Departamentul colaborează cu un șir de instituții naționale, în special Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Afacerilor Interne, Inspectoratul General al Poliției, IMSP Institutul Oncologic din Moldova, dar și cu un număr de organizații neguvernamentale active în domeniul sănătății, asistenței sociale și promovării drepturilor omului.
 
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI
 
O parte din activitățile pe care ne propunem să le implementăm în anul 2020 constituie iniţiative începute în cadrul strategiei anterioare, iar altele sunt noi.

 

Inițiative susținute din alte surse:

 

Persoane de contact: Liliana Gherman, director de departament - lgherman@soros.md
Informația actualizată despre activitățile departamentului, desfășurate în 2020, va fi publicată pe site-ul www.soros.md. Urmăriți-ne!