Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Despre Fundaţia Soros-Moldova

Fundaţia Soros-Moldova este o organizaţie neguvernamentală, nonprofit şi apolitică, înfiinţată în anul 1992 de către filantropul George Soros, cu scopul de a promova valorile societăţii deschise în Moldova. Fundaţia contribuie la democratizarea societăţii prin elaborarea şi implementarea unor programe în diverse domenii, precum: mass-media, justiție și drepturile omului, buna guvernare şi sănătate publică.

Fundaţia Soros-Moldova activează în domeniile enumerate mai sus prin derularea unor programe de granturi şi proiecte operaţionale. Acestea sunt lansate la decizia Senatului Fundaţiei Soros-Moldova şi reprezintă o recunoaştere a unui domeniu unde Fundaţia ar putea contribui prin asistenţă tehnică, consultanţă, instruire, finanţare de proiecte (iniţiative) concrete.

Departamentele din cadrul Fundației Soros-Moldova funcţionează timp de mai mulţi ani sau în perioada necesară pentru redresarea situaţiei problematice în domeniu. Fiecare departament propune pentru un an de zile o serie de activităţi concrete, pentru care este solicitată finanţarea Senatului Fundaţiei.

Procesul de luare a deciziilor include câteva etape: proiectele ce vin în atenţia responsabililor din departamente sunt examinate, în unele cazuri, de un grup de experţi (numit şi Comisie de experţi), apoi proiectele recomandate de ei sunt propuse spre discuţie şi decizie de finanţare unui juriu responsabil de câteva programe. În anul 2017, activează patru jurii specializate: Mass-Media, Justiție și Drepturile Omului, Sănătate Publică şi Buna Guvernare. Juriile pentru departamente aprobă finanțarea proiectelor cu un buget ce nu depășește suma de 50,000 dolari SUA. Proiectele cu o valoare mai mare de 50,000 dolari SUA sunt examinate în prima etapă de juriul specializat, iar apoi de către Senatul Fundaţiei Soros-Moldova, în competenţa căruia intră, totodată, examinarea şi aprobarea strategiei de activitate a Fundaţiei Soros-Moldova.

Fundaţia Soros-Moldova nu finanţează cereri de ajutor umanitar şi proiecte de cereri tehnico-ştiinţifice. Nu se oferă granturi pentru susţinerea generală a organizaţiilor, ci doar pentru proiecte concrete.