Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Concurs pentru producerea unui spot video

Fundația Soros Moldova anunță un concurs pentru selectarea unei companii pentru producerea unui spot video și promovarea lui în rețelele de socializare (Ofertant). Video-ul trebuie să prezinte rezultatele implementării proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern”, finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de către Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei, Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova.
 
Context
În cadrul Proiectului au fost implementate activități axate pe capacitarea a 60 de organizații ale societății civile (OSC) în dezvoltarea și implementarea de servicii sociale inovatoare, bazate pe nevoile individuale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale și ale copiilor din grupuri vulnerabile. Au fost instruite 60 organizații locale, în domeniul responsabilității sociale, în monitorizarea și evaluarea serviciilor și bunurilor publice sociale; a fost oferit sprijinul financiar prin programul de granturi pentru 30 de proiecte implementate de OSC focalizate pe dezvoltarea serviciilor sociale comunitare inovatoare la nivel local; stabilirea parteneriatelor între OSC și administrația publică locală pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor comunitare dezvoltate/extinse cu suportul Proiectului.
 
Descrierea sarcinii
Scopul video-ului este să informeze publicul despre rezultatele implementării proiectelor prin evidențierea creșterii calității vieții a beneficiarilor. Video-ul va sensibiliza publicul în privința importanței dezvoltării și prestării serviciilor sociale de calitate la nivel de comunitate.
În procesul de elaborare a video-ului, echipa de producție va asigura respectarea normelor etice.
Video-ul va fi distribuit, în special, în rețelele de socializare.
 
Etapele de lucru
1.      Elaborarea unui plan de producție și promovare a spotului video, cu indicarea termenilor limită. Planul urmează să fie elaborat, în comun, de către Prestator, reprezentanții Fundației Soros Moldova și Delegației Uniunii Europene.
2.      Echipa de producție se va documenta pe marginea subiectului serviciilor sociale în Moldova și proiectului „Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” în special.
3.      Echipa de producție va elabora un scenariu, care va fi aprobat de către reprezentanții Fundației Soros Moldova și Delegației Uniunii Europene. În caz de necesitate, prestatorul va introduce toate modificările necesare.
4.      Producerea și post-producerea spotului. Echipa Prestatorului va rămâne în strânsă cooperare cu reprezentanții Fundației la toate etapele de lucru.
5.      Aprobarea produsului final. Spotul urmează să fie aprobat de reprezentanții autorizați ai Fundației Soros Moldova și ai Delegației Uniunii Europene.
6.      Elaborarea planului de difuzare/promovare (media-plan). Media-planul, inclusiv perioada de difuzare, periodicitatea, time slot-urile, bugetul, platformele etc, urmează să fie aprobate de reprezentanții Fundației Soros Moldova. Fundația urmărește să obțină o cât mai largă difuzare a spotului în cadrul publicului-țintă ales. Spotul poate fi difuzat în mediul online (web și rețele de socializare: Facebook, Instagram, OK, Youtube etc) și la TV, în dependență de media-planul elaborat.
7.      Difuzarea spotului, în conformitate cu media-planul.
8.      Elaborarea și prezentarea unui raport detaliat privind rezultatele difuzării spotului, în formatul agreat în prealabil cu reprezentanții Fundației Soros Moldova.
Pentru realizarea sarcinilor de media planning, media placement și media monitoring, Prestatorul este în drept să contracteze o terță parte.
Perioada de implementare a sarcinii – 1 lună (15 Februarie – 15 Martie, 2021)
Calificarea și experiența (membrii echipei trebuie să aibă următoarele calificări):
-        Experiență de minimum 3 ani în producerea video, inclusiv elaborare a scenariilor, a spoturilor video și audio de educare/schimbare de comportament/conștientizare, cu conținut social
-        Experiență de minimum 3 ani în comunicare, media planning, media placement, social media;
-        Experiență de minim 1 an de măsurare a campaniilor de informare/ monitorizare media;
-        Echipament tehnic și infrastructura necesară pentru etapele de producție și post-producție;
-        Să dispună de legături stabile de colaborare cu alte entități pentru promovarea eficientă a campaniei;
-        Abilități organizatorice excelente, punctualitate, responsabilitate și flexibilitate.
 
Dosar de participare
Dosarul de participare va fi depus în limba română sau engleză și va conține oferta tehnică și oferta financiară expediate în mesaje separate, în condițiile menționate mai jos.
Oferta tehnică va conține obligatoriu:
·        Portofoliu, cu cel puțin 5 produse video relevante
·        O descriere prezentare generală a companiei (companiilor, în cazul în care vor fi subcontractanți) – maximum 1 pagină pentru fiecare
·        O prezentare a experienței relevante și lista clienților relevanți – maximum 2 pagini
·        Conceptul video-ului propus pentru „Servicii sociale mai bune” – maximum 2 pagini
·        Copia unui Extras recent din registrul persoanelor juridice  și Copia licenței de activitate a companiei;
·        Scrisoare de însoțire
Participanții pot adăuga orice alte documente în susținerea ofertei lor.
 
Oferta financiară va fi completată în conformitate cu formularul anexat.
 
Criteriile de evaluare
Oferta Tehnică (maximum 80 de puncte):
·        Concept - creativitate, originalitate și corespundere cu obiectivele proiectului: maximum 40 de puncte
·        Experiența relevantă în producție video: maximum 20 de puncte
·        Experiență relevantă în media placement și media monitoring: maximum 20 de puncte
Oferta Financiară (maximum 20 de puncte):
 
Oferta financiară va include formularul ofertei financiare completat și semnat de către ofertant în EUR conform Formularului de ofertă financiară.
În scopul evaluării ofertele în alte valute vor fi convertite în valuta EUR conform cursul BNM din 04.02.2021.
În cazul în care există erori aritmetice, acestea vor fi corectate de către fundație.
Prețurile din oferta financiară vor fi indicate la cota TVA 0) în conformitate cu legislaţia în vigoare a Republicii Moldova. Documentele justificative vor fi prezentate de Fundație persoanei juridice câştigătoare, la semnarea contractului.
 
 
Modul și termenul de prezentarea a dosarului
Dosarul va fi întocmit strict în conformitate cu Termenii de referință și instrucțiunile pentru ofertanți și va cuprinde oferta tehnică și oferta financiară.
 
ATENŢIE: Oferta tehnică şi oferta financiară vor fi transmise în două e-mail-uri diferite, cu mențiunile aferente. în câmpul subiect va fi indicat:
·        Pentru oferta tehnică: Concurs 2021.DPS.UE.07_ofertă tehnică_denumire companie.
·        Pentru oferta financiară: Concurs 2021.DPS.UE.07_ofertă financiară_denumire companie
Detalii privind modalitatea de înaintare a ofertelor pot fi găsite în Instrucţiunile pentru ofertanţi.
 
Termenul limită de prezentare a ofertelor: 4 februarie 2021, ora 13:00.
Ofertele vor fi expediate la adresa electronică procurement@soros.md.
 
Informații suplimentare pot fi obținute de la Dmitri Gudumac, Manager de Comunicare, dgudumac@soros.md
 
Adresarea întrebărilor
Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa de email dgudumac@soros.md până la 2 februarie, ora 18:00.

Răspunsurile la toate întrebările adresate vor fi publicate pe pagina anunțului Concursului. 

Întrebări și răspunsuri (actualizat 1 februarie 2021, ora 17:45)