Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea Departamentului este să sporească transparența, responsabilitatea, eficiența autorităților publice.
 
PRIORITĂȚILE DEPARTAMENTULUI

Justiție și Drepturile Omului

 

Viziunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

 

Sănătate publică

Misiunea departamentului este să promoveze buna guvernare în sectorul sănătății, să contribuie la sporirea accesului echitabil al populației la servicii de sănătate șI sociale care răspund nevoilor acestora, și să promoveze acțiuni responsabile pentru protecția mediului.

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societății deschise, participatorii și pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituțiilor mass-media din Republica Moldova a standardelor democratice de libertate și independență editorială, diversitate și pluralism, pentru susținerea democrației și consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Cerere a ofertelor de prețuri pentru servicii de editare și imprimare

Produsele sunt editate în cadrul proiectului: ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, Contract de Grant numărul 2017/394-358 din 27.12.2017 semnat între Fundația Soros-Moldova și Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova.

În acest scop, Fundaţia Soros-Moldova anunţă colectarea ofertelor de preţuri pentru servicii de editare și imprimare.
 
Cerinţele faţă de serviciile solicitate, condiţiile de participare şi formularul de participare pot fi găsite în documentele anexate mai jos.
Data limită de depunere a ofertelor de preţuri: 21 ianuarie 2019.
 
Informaţii suplimentare pot fi obţinute la: persoana de contact: Ștefan Ivanov, Departamentul Sănătate Publică, Fundaţia Soros-Moldova, str. Bulgară, 32, MD-2001 Chişinău, Moldova, tel: (373 22) 27 00 31; FAX: (373 22) 27 05 07, e-mail: sivanov@soros.md
 
Documente anexate: