Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea departamentului este de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Justiție și Drepturile Omului

Misiunea departamentului: un sistem de justiție echitabil, accesibil și predictibil, care garantează respectarea și protecția efectivă a drepturilor fundamentale ale omului.

Departamentul Justiție și Drepturile Omului își desfășoară activitatea în trei domenii cruciale pentru realizarea misiunii sale: Abilitarea Juridică, Drepturile Omului și Justiție Penală. 

Sănătate publică

Misiunea departamentului - de a susţine şi contribui la elaborarea şi promovarea politicilor și practicilor de sănătate bazate pe dovezi, care promovează drepturile omului, incluziunea socială și justiția.

Departamentul oferă susținere și pentru promovarea bunei guvernări în sistemul de sănătate, prin monitorizarea/evaluarea independentă şi neutră a politicilor publice din domeniul sănătăţii şi a serviciilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea departamentului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2018

Studii de politici educaționale în baza rezultatelor PISA 2015

Studii elaborate în cadrul Proiectului Educațional al Departamentului Buna Guvernare al Fundației Soros-Moldova și finanțat de Programul de Sprijinire a Educației al Fundațiilor pentru o Societate Deschisă.

 

Corelarea problemelor din manualul școlar de matematică cu tendințele internaționale în domeniul matematicii în baza evaluării internaționale PISA 2015 dr. conf. Eugeniu Cabac, Universitatea de Stat ”Alecu Russo” din Bălți

Analiza influenței mediului școlar și familial asupra atingerii performanțelor școlare de către elevi Inga Chistruga-Sînchevici, doctor în sociologie, Centrul de Cercetări Demografice, Institutul Național de Cercetări Economice al Academiei de Științe a Moldovei

De ce avem diferențe de gen în atingerea performanțelor școlare? Aliona Cristei, cercetător, Institutul de Politici Publice

Analiza rezultatelor PISA 2015, obținute de elevii care studiază în școlile cu predare în limba rusă din Republica Moldova Tatiana Velicova, doctor în pedagogie, conf. univ., Universitatea de Stat din Comrat

Анализ результатов PISA 2015, полученных учениками из школ Республики Молдова с русским языком обучения Татьяна Великова, доктор пед. наук, конф. унив., Комратский государственный университет

Cultura lecturii evaluată de PISA în raport cu competențele lectorale formate și dezvoltate prin Limba și literatura română ca disciplină școlară Tatiana Verdeș, dr. în științe filologice, USPEE „C. Stere”