Soros Foundation Moldova (FSM)

Buna Guvernare

Misiunea programului: de a spori transparenţa, responsabilitatea, eficienţa şi eficacitatea guvernului în conformitate cu agenda Europeană.

Drept

Misiunea programului: un sistem de justiție echitabil, accesibil si predictibil, care garantează respect și protecție efectivă drepturilor fundamentale ale omului

Programul de Drept își desfășoară activitățile în câteva domenii vitale pentru realizarea viziunii sale: Accesul la Justiție, Drepturile Omului, Justiție Penală și Independența și responsabilizarea sistemului judiciar.

Egalitate şi Participare Civică

Misiunea programului: stabilirea și fortificarea mecanismelor de promovare a egalității și nediscriminării prin intermediul societății civile

Programul Egalitate și Participare Civică urmărește să sporească eficiența aplicării Legii cu privire la asigurarea egalității, în parteneriat cu organizațiile societății civile și instituțiile publice, și să contribuie la promovarea egalității și diversității.

Sănătate publică

Misiunea programului: să contribuie la avansarea sănătăţii şi drepturilor persoanelor marginalizate prin sporirea capacităţilor societăţii civile de a participa la elaborarea, monitorizarea şi evaluarea politicilor de sănătate. 

Mass-media

Misiunea programului: consolidarea societăţii deschise, participatorii şi pluraliste, bazată pe valorile democratice, prin implementarea în activitatea instituţiilor mass-media din R. Moldova a standardelor democratice de libertate şi independenţă editorială, diversitate şi pluralism, pentru susţinerea democraţiei şi consolidarea vectorului european de dezvoltare.

Alte inițiative

Proiecte implementate pe parcursul anului 2016

Programe

Buna Guvernare

Programul de Administrare Publică Locală (APL) a fost lansat de Fundaţia Soros-Moldova în 1997 cu scopul sprijinirii şi promovării proceselor de democratizare în sistemul de administraţie publică. În 2006 denumirea programului a fost modificată în Administraţie Publică şi Buna Guvernare. Începând cu 2011, programul se numeşte Buna Guvernare.

Drept

Programul de Drept îşi propune să contribuie la revigorarea capacităţilor societăţii civile de monitorizare şi de reacţionare profesională la situaţii de violare a drepturilor omului.

Programul de Drept promovează reforme şi politici juridice bazate pe drepturile omului, responsabilitate juridică, inserţie socială şi bună guvernare.

Programul identifică, cooptează şi susţine dezvoltarea individuală şi a organizaţiilor cu scopul de a asigura investiţia intelectuală de durată a acestora în edificarea guvernării bazată pe principiile statului de drept. El caută să dezvolte conştiinţa şi atitudini pro-active ale comunităţii la luare de decizii care vizează interesul public.

Programul elaborează, susţine şi implementează proiecte în următoarele domenii prioritare: accesul la justiţie, accesul la informaţie, justiţie penală şi drepturile omului.

Mass-media

Programul Mass-Media urmăreşte asigurarea unei prese libere, pluraliste, independente, profesioniste şi obiective în Republica Moldova.

Sănătate Publică

Misiunea Programului Sănătate Publică este de a avansa sănătatea şi drepturile persoanelor marginalizate prin dezvoltarea competenţelor liderilor societăţii civile şi implicarea activă a ONG-urilor în procesul de dezvoltare a politicilor de sănătate. Scopurile programului: 1) support în dezvoltarea şi implementarea politicilor de sănătate în domeniile identificate a fi prioritare, bazate pe incluziune şi drepturile omului, 2) dezvoltarea organizaţiilor durabile şi fortificarea liderismului societăţii civile.

Trei strategii de bază vor fi utilizate pentru a atinge scopurile programului: 1) pledoarie, 2) dezvoltarea competenţelor, 3) oferirea grant-urilor.

Egalitate şi Participare Civică

Misiunea programului este de a contribui la dezvoltarea unui cadru viabil de dezvoltare a societăţii civile, prin susţinerea iniţiativelor şi promovarea modelelor ce vor contribui la:

  • Consolidarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenului discriminării
  • Elaborarea unei platforme informaţionale privind fenomenul discriminării în Republica Moldova, care ar servi drept suport în desfăşurarea iniţiativelor de prevenire şi combatere a discriminării
  • Încurajarea şi abilitarea femeilor din localităţile rurale de a participa activ în procesul de luare a deciziilor şi de a contribui la dezvoltarea comunităţii