Soros Foundation Moldova (FSM)

Sănătate publică

Sănătate publică: Iniţiativa în Sănătatea Mintală

 

Iniţiativa în Sănătate Mintală este implementată în parteneriat cu Iniţiativa în Sănătate Mintală a Fundaţiilor pentru o Societate Deschisă.  

Viziunea inițiativei: o societate incluzivă, în care orice persoană, indiferent de abilităţile sale, are libertate, demnitate, alegerea şi controlul asupra vieţii sale.

În anul 2015 va fi oferit suport pentru dezvoltarea durabilă a alternativelor comunitare de calitate instituţionalăzării persoanelor cu dizabilităţi mintale, precum şi dezvoltării politicilor care promovează incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale.

Iniţiativa în Sănătate Mintală combină un program de granturi şi programe operaţionale (administrate direct de Fundaţie).

Persoana de contact: Liliana Gherman, director program Sănătate Publică, lgherman@soros.md